KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO II A 060. 41 . 2016

Slupsk, 29 listopada 2016r.

PO II A 060. 42 . 2016

Communication No. 42 /16

( dot. zgłoszenia udziału prokuratora w postepowaniu cywilnym)

 

W toku postepowania karnego prowadzonego z zawiadomienia Pawła K. dotyczącego wykorzystania jego danych osobowych ustalono, iż inna osoba, which means. Damian S. posługując się danymi osobowymi zawiadamiającego zawarł umowę pożyczki , a uzyskane pieniądze przelał na swoje konto bankowe.

Wobec Damiana S. Prokurator Rejonowy w Miastku skierował do sądu akt oskarżenia o czyn z art. 286§ 1 of the Penal Code and other, which carries a penalty of 8 years imprisonment.

W toku prowadzonych czynności prokurator ustalił, iż przeciwko pokrzywdzonemu firma udzielająca przedmiotowej pożyczki wytoczyła powództwo o zapłatę należności wynikającej z zawartej umowy.

Wobec stwierdzenia, iż Paweł K. w rzeczywistości tej umowy nie zawarł, a wniesione powództwo jest w sposób oczywisty bezzasadne, prokurator zdecydował o konieczności wstąpienia do toczącego się postepowania cywilnego . Wymaga tego bowiem ochrona praworządności i praw obywateli. Wstępując do postepowania prokurator wniósł o oddalenie przedmiotowego powództwa przeciwko Pawłowi K. w całości, przedstawiając sądowi dowody, iż Paweł K. nigdy przedmiotowej pożyczki nie zaciągał.

District Attorney
Michał Krzemianowski