KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO II A 060. 41 . 2016

Слупск, 29 listopada 2016r.

PO II A 060. 42 . 2016

Сообщение № 42 /16

( точка. zgłoszenia udziału prokuratora w postepowaniu cywilnym)

 

W toku postepowania karnego prowadzonego z zawiadomienia Pawła K. dotyczącego wykorzystania jego danych osobowych ustalono, iż inna osoba, TJ. Damian S. posługując się danymi osobowymi zawiadamiającego zawarł umowę pożyczki , a uzyskane pieniądze przelał na swoje konto bankowe.

Wobec Damiana S. Prokurator Rejonowy w Miastku skierował do sądu akt oskarżenia o czyn z art. 286§ 1 Уголовного кодекса и др., которая несет наказание в виде 8 годам лишения свободы.

W toku prowadzonych czynności prokurator ustalił, iż przeciwko pokrzywdzonemu firma udzielająca przedmiotowej pożyczki wytoczyła powództwo o zapłatę należności wynikającej z zawartej umowy.

Wobec stwierdzenia, iż Paweł K. w rzeczywistości tej umowy nie zawarł, a wniesione powództwo jest w sposób oczywisty bezzasadne, prokurator zdecydował o konieczności wstąpienia do toczącego się postepowania cywilnego . Wymaga tego bowiem ochrona praworządności i praw obywateli. Wstępując do postepowania prokurator wniósł o oddalenie przedmiotowego powództwa przeciwko Pawłowi K. w całości, przedstawiając sądowi dowody, iż Paweł K. nigdy przedmiotowej pożyczki nie zaciągał.

Окружной прокурор
Michał Krzemianowski