Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.14.2019

Miastko, von 24 maja 2019r.

PO IV WOS 0610.14.2019

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 14 /19

(dotyczy kary 5 lat pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierującego)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie przeciwko 54-letniemu Jarosławowi F. Verdacht der, że 2-krotnie kierował samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zdarzenia te miały miejsce w lutym i kwietniu 2019r.

Gegründet, dass der Angeklagte das Auto an diesem Tag im Rauschzustand schaffte,,pl,Das oben Genannte war dann bei der ersten Untersuchung im ausgeatmeten Atem,,pl,mg / l Alkohol,,hr,was passt,,pl,Promille von Alkohol im Blut,,pl,In nachfolgenden Tests stieg diese Konzentration an,,pl,bis zum Wert,,pl,mg / l Alkohol im ausgeatmeten Atem,,pl,Es bedeutet,,pl,dass der Angeklagte unmittelbar vor der Fahrt eine erhebliche Menge Alkohol getrunken habe,,pl,Der Angeklagte bewegte sich dann unkontrolliert auf der öffentlichen Straße,,pl,was dazu führte,,pl 23 lutego 2019r. U w/w stwierdzono wtedy w wydychanym powietrzu podczas pierwszego badania 0,90 mg/l alkoholu, co odpowiada 1,89 promila alkoholu we krwi. W kolejnych badaniach stężenie to rosło, aż do wartości 1,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada 3,17 promila alkoholu we krwi. Oznacza to, że oskarżony wypił znaczną ilość alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy. Oskarżony wówczas poruszał się po drodze publicznej w sposób niekontrolowany, co skutkowało tym, Ein anderer Teilnehmer der Bewegung verfolgte ihn und informierte die Polizei,,pl,Während des Kampfes gegen Jarosław F,,pl,fuhr fort, das Fahrzeug wieder in einem Zustand des Rauschens zu fahren,,pl,was ist passiert am,,pl,Dann wurde er von der Polizei angehalten,,pl,Auf Ersuchen des Bezirksstaatsanwalts in Miastko wurde er für einige Zeit inhaftiert,,pl,Nach dem Urteil von,,pl,Das Amtsgericht in Miastko verhängte wegen der vorgenannten Maßnahmen eine gemeinsame Strafe gegen den Angeklagten,,pl. W czasie toczącego się przeciwko Jarosławowi F. postępowania ponownie kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, co miało miejsce w dniu 04 kwietnia 2019r. Wówczas został on zatrzymany przez policję, a następnie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Miastku tymczasowo aresztowany na okres 3 Monat.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku za w/w czyny wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 Jahren Haft verurteilt. Sąd orzekł w stosunku do w/w również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 20 000 zł.

Obecny na rozprawie prokurator wnioskował o orzeczenie wobec oskarżonego kary łącznej 5 Jahr 6 Monate Haft. Sąd podzielił argumentację prokuratora, co do konieczności długoletniej izolacji oskarżonego w warunkach więziennych. Wskazać należy, że oskarżony uprzednio był 4-krotnie karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, auch für diese Art von Handlung verbüßte er eine Haftstrafe,,pl,Im vorliegenden Fall antwortete er in Bezug auf Rückfälligkeit,,pl,Dies ist wahrscheinlich die schwerste Verurteilung, die in Bezug auf den betrunkenen Direktor in der Geschichte des Amtsgerichts in Miastko ergangen ist,,pl,Das obige Urteil ist nicht rechtskräftig,,pl,Der Angeklagte hat das Recht, gegen dieses Urteil beim Bezirksgericht in Słupsk Berufung einzulegen,,pl,Erklärung des Bezirksstaatsanwalts in Miastko - PO IV WOS,,pl. W niniejszej sprawie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jest to prawdopodobnie najsurowszy wyrok skazujący wydany w stosunku do nietrzeźwego kierującego w historii Sądu Rejonowego w Miastku.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. Oskarżonemu przysługuje prawo wniesienia apelacji od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Stellvertretende Bezirksstaatsanwalt

Oskar Krzyżanowski