Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.23.2018

Miastko, von 15 2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl,2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl.

PO IV WOS 0610.23.2018

PR 610.2.2018

Mitteilung

Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 23/18

(dot. wyroku skazującego wobec funkcjonariuszy

Kommunale Polizeizentrale in Slupsk)

 

Auf 08 2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl,2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl. Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok skazujący wobec Adriana S. i Michała Ł. – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Adrian S. i Michał Ł. zostali oskarżeni o popełnienie szeregu przestępstw na terenie Słupska, do których doszło w dniu 09 września 2016r., w tym wzięcie udziału w pobiciu Kamila S., przekroczenie uprawnień służbowych i zmuszanie innych osób przemocą do określonego zachowania. Czyny te zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 158 § 1 Strafgesetzbuch in Verbindung. Artikel. 57a § 1 kk, Artikel. 231 § 1 Strafgesetzbuchs und Artikel. 191 § 1 die Ersetzung des Strafgesetzbuches. art. 11 § 2 kk, Artikel. 191 § 1 kk w z. Artikel. 57a § 1 kk.

W odniesieniu do dwóch z zarzuconych czynów prokurator przyjął, iż miały one charakter chuligański.

Adrianowi S. zarzucono również znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej małoletniej Klaudii M., który to czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 216 § 1 Strafgesetzbuchs und Artikel. 217 § 1 die Ersetzung des Strafgesetzbuches. art. 11 § 2 Strafgesetzbuch in Verbindung. Artikel. 57a § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Słupsku nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych, którzy nie przyznawali się do winy i podzielił argumentację prokuratora, iż zebrane w sprawie dowody w sposób bezsporny wskazują na winę i sprawstwo oskarżonych w zakresie wszystkich zarzuconych im przestępstw. Sąd uwzględnił również wnioski prokuratora, co do wymiaru kary.

Za w/w czyny Sąd wymierzył oskarżonemu Adrianowi S. karę łączną 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 35 zł. Nadto Sąd orzekł od oskarżonego nawiązki i obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 19 200 zł.

W stosunku do oskarżonego Michała Ł. Sąd orzekł karę łączną roku i 11 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nadto Sąd orzekł od oskarżonego nawiązki i obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 18 900 zł.

W stosunku do obu oskarżonych Sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu uprawniającego do stosowania środków przymusu fizycznego i środków przymusu bezpośredniego na okres 5 Jahr.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Stellvertretende Bezirksstaatsanwalt

Oskar Krzyżanowski