Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.23.2018

Мястко, из 15 Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl.

PO IV WOS 0610.23.2018

PR 610.2.2018

Связь

Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 23/18

(точка. wyroku skazującego wobec funkcjonariuszy

Штаб-квартира муниципальной полиции в Слупске)

 

На 08 Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl,Марка 2018р,,pt,Прокуратура района в Слупске,,pl,в Слупске,,pl,Он регулирует искусство,,pl,Апрель 2018 года,,pl,Прокурор округа,,pl. Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok skazujący wobec Adriana S. i Michała Ł. – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Adrian S. i Michał Ł. zostali oskarżeni o popełnienie szeregu przestępstw na terenie Słupska, do których doszło w dniu 09 września 2016r., w tym wzięcie udziału w pobiciu Kamila S., przekroczenie uprawnień służbowych i zmuszanie innych osób przemocą do określonego zachowania. Czyny te zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 158 § 1 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 57a § 1 KK, Статьи. 231 § 1 Уголовного кодекса и статьи. 191 § 1 замена Уголовного кодекса. Искусство. 11 § 2 KK, Статьи. 191 § 1 kk w z. Статьи. 57a § 1 KK.

W odniesieniu do dwóch z zarzuconych czynów prokurator przyjął, iż miały one charakter chuligański.

Adrianowi S. zarzucono również znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej małoletniej Klaudii M., który to czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 216 § 1 Уголовного кодекса и статьи. 217 § 1 замена Уголовного кодекса. Искусство. 11 § 2 Уголовный кодекс в сочетании. Статьи. 57a § 1 KK.

Sąd Rejonowy w Słupsku nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych, którzy nie przyznawali się do winy i podzielił argumentację prokuratora, iż zebrane w sprawie dowody w sposób bezsporny wskazują na winę i sprawstwo oskarżonych w zakresie wszystkich zarzuconych im przestępstw. Sąd uwzględnił również wnioski prokuratora, co do wymiaru kary.

Za w/w czyny Sąd wymierzył oskarżonemu Adrianowi S. karę łączną 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na 35 zł. Nadto Sąd orzekł od oskarżonego nawiązki i obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 19 200 zł.

W stosunku do oskarżonego Michała Ł. Sąd orzekł karę łączną roku i 11 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nadto Sąd orzekł od oskarżonego nawiązki i obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 18 900 zł.

W stosunku do obu oskarżonych Sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu uprawniającego do stosowania środków przymusu fizycznego i środków przymusu bezpośredniego na okres 5 лет.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego prawo do wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Заместитель окружного прокурора

Oskar Krzyżanowski