Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.26.2017

Miastko, of 09 March 2017 r.

PO IV WOS 0610. 26 .2017
PR Ds. 817.2016

Communication No. 26 /17

(dot. usiłowania zabójstwa Dawida M.)

 

Prokuratura Rejonowa w Miastku w dniu 06 March 2017 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi S. is suspected of, that on 15 December 2016 roku w Miastku, chcąc pozbawić życia Dawida M. trzykrotnie uderzył go nożem w okolice klatki piersiowej powodując w ten sposób u wyżej wymienionego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci rany kłutej klatki piersiowej strony lewej, dwóch ran płytkich, jednej penetrującej, która uszkodziła płuco, co spowodowało odmę opłucnową pourazową strony lewej i wstrząs hipowolemiczny, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu.

Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obecność innych osób oraz udzieloną następnie pokrzywdzonemu pomoc medyczną. Tomasz S. był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, i w tej sprawie będzie odpowiadać w warunkach recydywy.

Jego czyn zakwalifikowano z art. 13§ 1kk in conjunction. Article. 148§1kk w zb. Z art. 156§1pkt2 kk w zw. Article. 64§1 kk za co grozi kara od 8 lata pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności włącznie.

Oskarżony w toku postępowania został zatrzymany w dniu 16 December
2016 years, a następnie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 months.

 

Prokurator Rejonowy w Miastku

Michał Krzemianowski