Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.26.2017

Мястко, из 09 Марта 2017 R.

PO IV WOS 0610. 26 .2017
PR Ds. 817.2016

Сообщение № 26 /17

(точка. usiłowania zabójstwa Dawida M.)

 

Prokuratura Rejonowa w Miastku w dniu 06 Марта 2017 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi S. подозревается в, , что на 15 Декабрь 2016 roku w Miastku, chcąc pozbawić życia Dawida M. trzykrotnie uderzył go nożem w okolice klatki piersiowej powodując w ten sposób u wyżej wymienionego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci rany kłutej klatki piersiowej strony lewej, dwóch ran płytkich, jednej penetrującej, która uszkodziła płuco, co spowodowało odmę opłucnową pourazową strony lewej i wstrząs hipowolemiczny, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu.

Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obecność innych osób oraz udzieloną następnie pokrzywdzonemu pomoc medyczną. Tomasz S. był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, i w tej sprawie będzie odpowiadać w warunkach recydywy.

Jego czyn zakwalifikowano z art. 13§ 1кк в сочетании. Статьи. 148§1kk w zb. Z art. 156§1pkt2 kk w zw. Статьи. 64§1 kk za co grozi kara od 8 lata pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności włącznie.

Oskarżony w toku postępowania został zatrzymany w dniu 16 Декабрь
2016 лет, a następnie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 месяцев.

 

Prokurator Rejonowy w Miastku

Michał Krzemianowski