Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610. 55 .2017

Слупск, 3 Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl.

 

PO IV WOS 0610. 55 .2017

 

Сообщение № 55 /17
(dot.skutecznej kasacji PR w Miastku)

 

На 17 Мочь 2017 R. Sąd Najwyższy uchylił wyroki Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Rejonowego w Miastku, uniewinniające Tadeusza T. od popełnienia zarzuconego mu czynu z art. 202§4a kk, TJ. od posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wyrokiem z dnia 5 Мочь 2016 R. Sąd Rejonowy w Miastku uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując, iż oskarżony uzyskał jedynie dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich, lecz ich nie posiadał. Były bowiem zapisane na serwerze jednego z serwisów internetowych, a tego rodzaju zachowanie w ocenie sądu nie stanowiło czynu zabronionego w czasie kiedy sprawca działał.

Wyrokiem z dnia 6 сентября 2016. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrując apelację prokuratora rejonowego utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, w pełni zgadzając się z decyzją sądu niższej instancji.

Prokurator Rejonowy w Miastku, nie zgadzając się z tymi rozstrzygnięciami, skierował w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Ten w całości podzielił argumentację przytoczoną przez prokuratora i uchylił zarówno wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku, jak i wyrok Sądu Rejonowemu w Miastku, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Uzasadniając swoją decyzję Sąd Najwyższy podzielił pogląd prokuratora, że posiadaczem treści pornograficznych jest nie tylko ten, kto dysponuje ich nośnikiem, ale również ten, kto po uzyskaniu za pośrednictwem systemów informatycznych dostępu do takich treści, korzystając z narzędzi informatycznych pozwalających na przetwarzanie i przekazywanie danych, staje się, w ramach sieci informatycznej, ich faktycznym dysponentem.

Prokurator Rejonowy w Miastku
Michał Krzemianowski