Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.56.2018

Miastko, of 18 października 2018r.

PO IV WOS 0610.56.2018
PR 0610.4.2018

Communication No. 56/18
Prokuratora Rejonowego w Miastku
(dotyczy skutecznej apelacji prokuratora w sprawie kierowania pod wpływem alkoholu przez sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu)

 

W Prokuraturze Rejonowej w Miastku prowadzone było postępowanie przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Toruniu Mirosławowi W. o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kk, to jest kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości na terenie Torunia w dniu 23 December 2015.

Wyrokiem z dnia 01 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl. Sąd Rejonowy w Sierpcu uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za czyn ten wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 zł. Wobec oskarżonego sąd orzekł również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się Prokurator Rejonowy w Miastku zaskarżając go na niekorzyść oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Apelacja prokuratora została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 17 October 2018 r. i w wyniku jej rozpoznania Sąd Okręgowy w Płocku podzielił argumentację prokuratora i zwiększył wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny do 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł oraz orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł.

W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy.

Deputy District Attorney

Oskar Krzyżanowski