Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PR IV WOS,,hi,Announcement of the District Prosecutor in Miastko no,,pl,applies to beatings with fatal consequences in Kępice,,pl,officers of the Police Station in Kępice revealed in the apartment in Kępice the body of Jack D lying on the floor in the hallway,,pl,A brown tint of smeared dried blood was visible on the man's face,,pl,the blood was clotted in her nose,,pl,and on the head the wound is broken in the parietal region of the back and scratches on the neck,,pl,From the information obtained at the place of the incident resulted,,pl,Jacek D,,pl 0610.15.2019

Miastko, of 14 czerwca 2019r.

PR IV WOS,,hi,Announcement of the District Prosecutor in Miastko no,,pl,applies to beatings with fatal consequences in Kępice,,pl,officers of the Police Station in Kępice revealed in the apartment in Kępice the body of Jack D lying on the floor in the hallway,,pl,A brown tint of smeared dried blood was visible on the man's face,,pl,the blood was clotted in her nose,,pl,and on the head the wound is broken in the parietal region of the back and scratches on the neck,,pl,From the information obtained at the place of the incident resulted,,pl,Jacek D,,pl 0610.15.2019

 

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 15/19

(dotyczy pobicia ze skutkiem śmiertelnym w Kępicach)

 

On 10 czerwca 2019r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kępicach ujawnili w mieszkaniu w Kępicach leżące na podłodze w przedpokoju ciało Jacka D. (years 43). Na twarzy mężczyzny widoczne były brunatne zabarwienie rozmazanej zaschniętej krwi, w nosie widoczna była skrzepnięta krew, a na głowie rana tłuczona w okolicy ciemieniowej tylnej oraz zadrapania na szyi.

Z informacji jakie uzyskano na miejscu zdarzenia wynikało, that on 10 czerwca 2019r. Jacek D. spożywał alkohol wspólnie z Dariuszem Cz., Jakubem U. i Wiesławem S. Jak ustalono, pomiędzy mężczyznami doszło wtedy do kłótni oraz bójki. W toku dalszych czynności ustalono, że sprawcami pobicia Jacka D. mogli być powyżej wskazani mężczyźni. Wobec tego Prokurator zarządził natychmiastowe zatrzymanie tych osób.

Po przeprowadzeniu na miejscu zdarzenia przez Komendę Miejską Policji w Słupsku czynności śledztwa oraz po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego patomorfologa – po uprzednim przeprowadzeniu przy udziale prokuratora zewnętrznych i wewnętrznych oględzin zwłok Jacka D. – zdecydowano o przedstawieniu Dariuszowi Cz. oraz Jakubowi U. zarzutu pobicia ze skutkiem śmiertelnym, to jest popełnienie przestępstwa z art. 158 § 3 kk.

W toku przeprowadzonych przesłuchań podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, a następnie złożyli wyjaśnienia.

The prosecutor then applied to the District Court in Miastko with a request to apply a preventive measure to both suspects in the form of temporary detention,,pl,District Court in Miastko shared the prosecutor's argument and applied a precautionary measure to both suspects in the form of temporary detention for,,pl,The offense charged with suspects is punishable by imprisonment from one year to another,,pl. Sąd Rejonowy w Miastku podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 months.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

District Attorney

Michał Krzemianowski