Komunikat Rzecznika Prasowego –3009-4.0610.1.2022

Słupsk, dnia 03 stycznia 2022r.

3009-4.0610.1.2022

Komunikat nr 1/22

(dotyczy  śmiertelnego wypadku przy pracy w Redzikowie)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Ireneuszowi S. (lat. 27)  oraz  Karolowi S. (lat 35) w związku ze śmiertelnym  wypadkiem przy pracy.

Do wyżej wskazanego śmiertelnego wypadku przy pracy doszło w dniu 14 lipca 2020r. w Redzikowie na terenie jednego z tamtejszych zakładów pracy podczas przeprowadzania prac przeładunkowych palet z  arkuszami blachy.

Wtedy to pracownik magazynów Ireneusz S. realizował polecenie swojego kierownika Karola S. polegające na uporządkowaniu palet z arkuszami blachy poprzez ich przełożenie z jednej sterty na drugą w celu przygotowania miejsca na kolejne dostawy. Ireneusz S. wykonując zlecone mu prace wykorzystywał do tego wózek widłowy. Palety przenoszone były na stertę znajdującą się bezpośrednio przy ogrodzeniu placu magazynowego z parkingiem zakładu. Podczas przewożenia jednej z partii blachy znajdujące się na wózku palety zsunęły się z wideł, a następnie ze sterty, która była już wyższa od ogrodzenia i przeleciały na plac parkingowy. W tym czasie na parkingu bezpośrednio po drugiej stronie ogrodzenia  znajdował się inny pracownik tego samego zakładu, którego uderzyły spadające blachy zadając mu liczne obrażenia, w szczególności głowy oraz powodując jego śmierć.

Jak wynika z dokonanych ustaleń Ireneusz S. w chwili wypadku posiadał uprawnienia do obsługi wózka widłowego, jednakże nie był on należycie przeszkolony, albowiem  ładując palety z blachami na widły czynność tą wykonywał nieprawidłowo, to jest blachy nie były oparte o tzw. kiosk, a  widły nie były skierowane ku górze by uniemożliwić ich zsunięcie.

Jak ustalono wyżej wskazane prace przeładunkowe zlecił  kierownik magazynów Karol S., który nie zapewnił  Ireneuszowi S. należytego instruktażu w zakresie prac niebezpiecznych, nie zapewnił zabezpieczenia miejsca wykonywania manewrów taśmami i pachołkami, a  w ich trakcie  nie zapewnił  mu jako operatorowi wózka widłowego asekuracji w postaci drugiej osoby obserwującej otoczenie i pomagającej w wykonywaniu manewrów.

Ireneusz S., Karol S. jak i zmarły pracownik zakładu w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Ireneusz S. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa; Karol S. natomiast do zarzucanego mu przestępstwa się nie przyznał; oboje podejrzani odmówili składania wyjaśnień, po czym odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Zarówno Ireneusz S. jak i Karol S. dotychczas nie byli karani sądownie.

Powyżej wskazanym osobom, za popełnienie w/w przestępstw grozi odpowiednio kara do  5 oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk