Komunikat Rzecznika Prasowego –3009-4.0610.2.2022

Słupsk, dnia 05 stycznia 2022r.

3009-4.0610.2.2022

Komunikat nr 2/22

(dotyczy  śmiertelnego wypadku przy rozładunku ziemniaków)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Adamowi L. (lat. 39) w związku ze śmiertelnym  wypadkiem przy rozładunku ziemniaków oraz p-ko Mirosławowi B. (lat 49) m.in. w związku z dopuszczeniem do eksploatacji wózka widłowego bez otrzymania stosownej decyzji urzędu dozoru technicznego oraz w związku z niezapewnieniem bezpieczeństwa pracy.

Do wyżej wskazanego wypadku doszło w dniu 09 października 2020r. w Słupsku na terenie placu rozładunkowego jednego z tutejszych zakładów pracy podczas przeprowadzania prac polegających na rozładunku ziemniaków z naczepy samochodu ciężarowego.

Powyższe prace przeprowadzał Adam L. który wykorzystywał do tego wózek widłowy. Rozładowując ziemniaki przy wykorzystaniu tego wózka Adama L. przewożąc je w inną część placu nie zachował należytej ostrożności w poruszaniu się tym wózkiem jako pojazdem mechanicznym, a następnie śmiertelnie potrącił przechodzącego tamtędy pieszego – pracownika innej firmy, który w tym samym czasie przebywał na placu rozładunkowym.

Jak ustalono Adam L. wykorzystując do prac rozładunkowych wózek widłowy nie posiadał uprawnień oraz umiejętności do jego kierowania, przekroczył dopuszczalną prędkość przy poruszaniu się tym wózkiem, a także nie obserwował należycie drogę swojego przejazdu oraz nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu tamtędy pieszemu.

Z pozostałych ustaleń postępowania wynika, iż Mirosław B. jako pracodawca Adama L. oraz  właściciel wózka widłowego nie dopełnił szeregu ciążących na nim obowiązków, m.in. dopuścił do eksploatacji wózek widłowy bez otrzymania stosownej decyzji urzędu dozoru technicznego, nie zorganizował w sposób właściwy prac rozładunkowych  przeprowadzanych przez Adama L. czy też nie określił instrukcji bezpieczeństwa przy pracach transportowych i rozładunkowych z wykorzystaniem wózka widłowego na placach rozładunkowych, przez co na niebezpieczeństwo wypadku przy pracy naraził nie tylko Adama L. ale i zmarłego mężczyznę będącego pracownikiem inne firmy.

Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, iż zmarły mężczyzna w wyniku najechania przez wózek widłowy doznał szeregu ciężkich obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią, m.in. obrażeń głowy, klatki piersiowej i brzucha.

Adam L.  jak i zmarły mężczyzna  w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Adam L. przesłuchany w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa; w złożonych wyjaśnieniach m.in. potwierdził, iż nie posiada uprawnień do prowadzenia wózka widłowego. Mirosław B.  natomiast do zarzucanych mu przestępstw się nie przyznał; składając wyjaśnienia m.in. stwierdził, iż zatrudniając Adama L. zapewnił mu  szkolenie w zakresie BHP oraz zapoznał z instrukcją stanowiskową.

Adam L. w przeszłości był karany sądownie za przestępstwo p-ko mieniu. Mirosław B. natomiast dotychczas nie był karany sądownie.

Powyżej wskazanym osobom, za popełnienie przypisanych im  przestępstw grozi odpowiednio kara do  8 oraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk