Komunikat Rzecznika Prasowego – 3009-4.0610.3.2021

Słupsk, dnia 04 listopada 2021 r.

3009-4.0610.3.2021

Komunikat nr 25/2021

(dotyczy nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych w Czarnej Dąbrówce)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku  akt oskarżenia p-ko Remigiuszowi M. (lat 47) w związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na nielegalnym składowania odpadów poprodukcyjnych stanowiących  zagrożenie  dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Według ustaleń śledztwa przestępcza działalność  Remigiusza M. obejmowała okres od sierpnia 2019r. do lutego 2020r. i była ona prowadzona pod pozorem  prowadzenia handlu materiałami budowlanymi. W tym celu została wykorzystana  działająca w Cewicach spółka prawa handlowego, której faktycznym oraz cichym właścicielem był Remigiusz M.

Remigiusz M. planując przestępczą działalność jako cichy właściciel wskazanej spółki zainteresowany był kupnem lub dzierżawą hal magazynowych o takiej wielkości, aby można było do nich wjechać samochodem ciężarowym typu TIR. Do wydzierżawienia przez Remigiusza M. tego rodzaju hali doszło w czerwcu 2019r., wtedy to odpowiednia hala magazynowa została przez niego wydzierżawiona od jednego z mieszkańców Czarnej Dąbrówki.

Jak ustalono,  w  powyższej wskazanej hali  magazynowej  Remigiusz M. począwszy od połowy sierpnia 2019r.  zaczął  następnie nielegalnie składować różnego rodzaju odpady poprodukcyjne, które za odpłatnością przyjmował od dotąd nieustalonych osób i podmiotów.

Do ujawnienia procederu doszło w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kontrola ta została dokonana w związku z informacjami jakie na sesji Rady Gminy w lutym 2020r. przedstawił zaniepokojony swoimi ustaleniami sołtys Czarnej Dąbrówki.

W wyniku dalszych wydarzeń  w dniu 14 i 17 lutego 2020r. zostały przez bytowską policję przeprowadzone oględziny miejsca przestępstwa, które wykazały, iż w powyższej hali nielegalnie zmagazynowanych zostało 250 pojemników typu mauzer o pojemności 1000 litrów, 485 beczek o pojemności 200 litrów oraz 84 pojemniki o pojemności 20-50 litrów, zawierających różnego rodzaju odpady poprodukcyjne,  głównie odpady pochodzące z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego oraz produkcji materiałów wybuchowych.

Z uzyskanych w sprawie opinii biegłych sądowych, w tym biegłego z zakresu chemii oraz biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, iż ujawnione odpady poprodukcyjne były odpadami o właściwościach niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska naturalnego w tym dla wody, powietrza, powierzchni ziemi, a także świata roślinnego i zwierzęcego, a ich składowanie odbywało się nie tylko  bez wymaganych prawem zezwoleń, ale i w sposób, który groził pożarem oraz wybuchem.

Jak ustalono, część pojemników, w których znajdowały się odpady poprodukcyjne były nieszczelne i wydostawały się z nich niebezpieczne substancje gazowe i ciekłe.

Z dokonanych wyliczeń wynika, iż w ujawnionych w hali produkcyjnej w Czarnej Dąbrówce pojemnikach oraz beczkach Remigiusz M. przechowywał około 60 000 litrów niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych.

Remigiusz M. przesłuchany w charakterze podejrzanego ostatecznie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Początkowo jednak do zarzucanego mu czynu przyznał się, ale jedynie częściowo i w tym zakresie złożył odpowiednie wyjaśnienia.

Na etapie postępowania prokuratorskiego wobec Remigiusza M został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Remigiusz M. w przeszłości był karany sądownie, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu.

Remigiuszowi M. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 12 tomów, w których zgromadzono łącznie prawie 2400 stron różnego rodzaju dokumentacji.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez KPP w Bytowie.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk