KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO II A 060.34. 2016

Слупск, 7 listopada 2016r.

PO II A 060.34. 2016

Сообщение № 34 /16

( точка. вымогать кредит существенного значения)

 

Wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko Katarzynie B., действуя в период с 23 Lipca 2014r. из 1 października 2014r. Председатель "Комплекс Буд" Совет зр. Z OO. в Слупске.

Они обвинили ее , iż poprzez posłużenie się fałszywymi dokumentami doprowadziła PeKaO SA do zawarcia z nią umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 1850 000zł oraz wyłudzenia na szkodę tego banku 1 798 727 zł , который был собственностью существенное значение. Также работает в ущерб Eurocash SA в Komorniki, bowiem zawierając umowę kredytową posłużyła się między innymi sfałszowaną umową najmu lokalu , где компания выступила в качестве собственника, и что этот контракт был, в частности, обеспечением кредита.

Поступки Екатерина B. прокуроры классифицированы статьи. 286§ 1кк в сочетании. Статьи. 294§1kk и статьи. 297§ 1кк и статьи. 271§ 3 Уголовного кодекса на природный. Искусство. 11§ 2. кк.

В ходе расследования было установлено,, что компания "Буд Комплекс" зр. Z OO. Он работал с «Строительство профессиональной компании" управляемой Виеслав С., который был владельцем собственности обременены ипотекой стрит. Konarski 8A в Слупске.

Catherine B. решил купить, расположенный на первом этаже этого имущества является единицей 529 m.kw. za kwotę 2 890 500zł. W celu sfinansowania inwestycji przystąpiła do negocjacji z bankiem a także do negocjacji z firmą Eurocash SA, zainteresowanej wynajmem tego lokalu na cele handlowe.

Для обеспечения кредита Catherine B. przedłożyła w banku umowę pomiędzy „Bud Complex” sp. Z OO. и "Eurocash" SA относительно аренды , na której podpisy członków zarządu „Eurocash”SA zostały sfałszowane

Эти и другие, w tym potwierdzające nieprawdę dokumenty mające stanowić zabezpieczenie kredytu Katarzyna B. przedłużyła w banku PeKaO SA, после чего на 1 października 2014r. zawarła z bankiem umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 850 000zł . Kredyt ten nie został spłacony.

Catherine B. Он взял на себя ответственность за предполагаемые акты заявив, что она использовала документы, полученные от других компаний, не зная,, что они были сфальсифицированы. Grozi jej kara do 10 годам лишения свободы.

 

Представитель

Яцек Korycki