Erklärung des Sprechers - PO II OS 0610.5.2017

Slupsk, 9 stycznia 2017r.

PO II OS 0610.5.2017

 

Mitteilung Nr. 5/2017
(dot. strefy płatnego parkowania w Bytowie)

Koniec opłat za parkowanie pojazdów w soboty na terenie Bytowa. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Bytowie na wniosek prokuratora, a obowiązuje już od 9 Dezember 2016.

Działając na podstawie ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Rejonowy w Bytowie skierował do rady miejskiej wniosek o zmianę uchwały Nr XVI/136/2012 z dnia 25 Januar 2012. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Bytowa oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. W szczególności zakwestionował jej zapis dotyczący pobierania opłaty za parkowanie w strefie w soboty w godzinach 9.00 -- 13.00.

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa a także na orzecznictwo sądów administracyjnych prokurator wyraził pogląd, dass der Samstag nicht als Werktag im Sinne des Gesetzes über öffentliche Straßen ist, so zum Parken Aufladen an diesem Tag ist nicht gerechtfertigt.

Rada Miejska w Bytowie wniosek prokuratora uwzględniła i przedmiotowy zapis uchyliła.

Dodać należy, iż taki sam wniosek skierowała do Rady Miejskiej w Łebie Prokuratura Rejonowa w Lęborku, natomiast Prokuratura Rejonowa w Słupsku decyzję Rady Miasta Ustka o pobieraniu opłat za parkowanie w soboty zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Sprecher
Jacek Korycki