Заявление пресс-секретаря - PO II OS 0610.5.2017

Слупск, 9 stycznia 2017r.

PO II OS 0610.5.2017

 

Сообщение № 5/2017
(точка. strefy płatnego parkowania w Bytowie)

Koniec opłat za parkowanie pojazdów w soboty na terenie Bytowa. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Bytowie na wniosek prokuratora, a obowiązuje już od 9 Декабрь 2016.

Działając na podstawie ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Rejonowy w Bytowie skierował do rady miejskiej wniosek o zmianę uchwały Nr XVI/136/2012 z dnia 25 Январь 2012. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Bytowa oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. W szczególności zakwestionował jej zapis dotyczący pobierania opłaty za parkowanie w strefie w soboty w godzinach 9.00 -- 13.00.

Powołując się na obowiązujące przepisy prawa a także na orzecznictwo sądów administracyjnych prokurator wyraził pogląd, что суббота не рабочий день по смыслу Закона об общественных дорогах, поэтому взимание платы за парковку в этот день неоправданным.

Rada Miejska w Bytowie wniosek prokuratora uwzględniła i przedmiotowy zapis uchyliła.

Dodać należy, iż taki sam wniosek skierowała do Rady Miejskiej w Łebie Prokuratura Rejonowa w Lęborku, natomiast Prokuratura Rejonowa w Słupsku decyzję Rady Miasta Ustka o pobieraniu opłat za parkowanie w soboty zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Представитель
Яцек Korycki