Komunikat Rzecznika Prasowego – PO II OS 0610.7.2017

Słupsk,  27  stycznia  2017r.

PO II OS 0610.7.2017

 

Komunikat nr 7/2017

(dot. uchylenia decyzji Burmistrza Lęborka)

 

Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z 4 kwietnia 2016r  o warunkach zabudowy na działce nr 255  przy ulicy Targowej, wydana na wniosek Łukasza W.  została uchylona.

Prokurator Okręgowy w Słupsku ,  po wnikliwej analizie przedmiotowej decyzji oraz  związanej z jej wydaniem dokumentacji uznał, iż była ona wydana z naruszeniem miedzy innymi przepisów w zakresie wymagań dotyczących zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Uznał, iż naruszono zasady dobrego sąsiedztwa, przede wszystkim w zakresie nieprecyzyjnych zapisów,  co z kolei mogło skutkować wydaniem pozwolenia na budowę budynków znacznie wyższych od istniejącej w tym rejonie zabudowy.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  dniu 3 października 2016r. Skardze  prokurator podkreślił także, iż nowo powstająca zabudowa powinna odpowiadać zabudowie już istniejącej i powinna być dostosowana do warunków panujących na tym terenie.

Wyrokiem z 26 stycznia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku   uwzględnił i zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Lęborka o warunkach zabudowy działki nr 255 usytuowanej w rejonie ulic Wyspiańskiego, Staszica i Targowej uchylił.

 

Rzecznik prasowy

Jacek Korycki