Erklärung des Sprechers - PO II OS 0610.7.2017

Slupsk, 27 stycznia 2017r.

PO II OS 0610.7.2017

 

Mitteilung Nr. 7/2017

(dot. Aufhebung der Entscheidung des Bürgermeisters von Lebork)

 

Die Entscheidung des Bürgermeisters von Lebork 4 kwietnia 2016r o warunkach zabudowy na działce nr 255 przy ulicy Targowej, wydana na wniosek Łukasza W. została uchylona.

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk , po wnikliwej analizie przedmiotowej decyzji oraz związanej z jej wydaniem dokumentacji uznał, dass unter Verletzung der unter anderem Bestimmungen über die Anforderungen für Landentwicklung in Abwesenheit von lokalen Zoning ausgestellt. gefunden, dass verletzt die Grundsätze der guten Nachbarschaft, vor allem im Bereich unklare Formulierungen, co z kolei mogło skutkować wydaniem pozwolenia na budowę budynków znacznie wyższych od istniejącej w tym rejonie zabudowy.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dniu 3 Oktober 2016. Skardze prokurator podkreślił także, daß die neu gebildete Gebäude sollte das bestehende Gebäude entsprechen, und sollte an die Bedingungen angepasst werden, in dem Bereich herrschenden.

Urteil 26 stycznia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku uwzględnił i zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Lęborka o warunkach zabudowy działki nr 255 im Bereich der Straßen der Stadt Wyspiańskiego, Wissenschaft und Technologie und Markt aufgehoben.

Sprecher

Jacek Korycki