Statement of the Spokesman - PO II OS 0610.7.2017

Slupsk, 27 stycznia 2017r.

PO II OS 0610.7.2017

 

Communication No. 7/2017

(dot. annulment of the decision of the Mayor of Lebork)

 

The decision of the Mayor of Lebork 4 kwietnia 2016r o warunkach zabudowy na działce nr 255 przy ulicy Targowej, wydana na wniosek Łukasza W. została uchylona.

District Attorney in Slupsk , po wnikliwej analizie przedmiotowej decyzji oraz związanej z jej wydaniem dokumentacji uznał, that was issued in violation of, inter alia, provisions on requirements for land development in the absence of local zoning. found, that violated the principles of good neighborliness, especially in the field unclear wording, co z kolei mogło skutkować wydaniem pozwolenia na budowę budynków znacznie wyższych od istniejącej w tym rejonie zabudowy.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dniu 3 October 2016. Skardze prokurator podkreślił także, that the newly formed building should match the existing building, and should be adapted to the conditions prevailing in the area.

judgment 26 stycznia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku uwzględnił i zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Lęborka o warunkach zabudowy działki nr 255 situated in the area of ​​streets Wyspiańskiego, Science and Technology and Market quashed.

Spokesman

Jacek Korycki