Заявление пресс-секретаря - PO II OS 0610.7.2017

Слупск, 27 stycznia 2017r.

PO II OS 0610.7.2017

 

Сообщение № 7/2017

(точка. отмена решения мэра Lębork)

 

Решение мэра Lębork 4 kwietnia 2016r o warunkach zabudowy na działce nr 255 przy ulicy Targowej, wydana na wniosek Łukasza W. została uchylona.

Окружной прокурор в Слупске , po wnikliwej analizie przedmiotowej decyzji oraz związanej z jej wydaniem dokumentacji uznał, что было выдано в нарушение, в частности, положения, касающиеся требований, предъявляемых к освоению земель в отсутствие местного зонирования. найденный, что нарушает принципы добрососедства, особенно в области неясной формулировки, co z kolei mogło skutkować wydaniem pozwolenia na budowę budynków znacznie wyższych od istniejącej w tym rejonie zabudowy.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dniu 3 октябрь 2016. Skardze prokurator podkreślił także, что вновь сформированное здание должно соответствовать существующего здания, и должны быть адаптированы к условиям, существующим в этой области.

суждение 26 stycznia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku uwzględnił i zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Lęborka o warunkach zabudowy działki nr 255 расположенный в районе улиц Wyspiańskiego, Наука и техника и рынок аннулировал.

Представитель

Яцек Korycki