Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.1.2020

Slupsk, of 07 January 2020 r.

PO IV WOS 0610.1.2020

 

Communication No. 1/20
(concerns the murder of Wojciech N.,,pl,investigation of the District Prosecutor's Office in Słupsk regarding the assassination of Wojciech N.,,pl,were disclosed in a forest complex between the cities of Siemianice and Jezierzyce, it was taken over for further maintenance by the Pomeranian Branch Office of the Department for Organized Crime and Corruption in Gdańsk, the National Prosecutor's Office in Warsaw,,pl,As a reminder in connection with the murder of Wojciech N.,,pl,who could have been involved in this crime,,pl)

 

Z dniem 23 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. śledztwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku dotyczące zabójstwa Wojciecha N., którego zwłoki w dniu 08 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. zostały ujawnione w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Siemianice i Jezierzyce zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Gdańsku Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Dla przypomnienia w związku z zabójstwem Wojciecha N., na terenie Słupska oraz Zabrza zostało zatrzymanych łącznie 10 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tą zbrodnią. Zatrzymane osoby to mieszkańcy Słupska oraz Trójmiasta, w większości bardzo dobrze znani Policji z uwagi na ich wcześniejszą karalność oraz powiazania ze światem przestępczym.

Four of the detained men were charged with murder,,pl,another two allegations of obstructing the investigation and blurring the evidence of a crime,,pl,and one of them is accused of having drugs,,pl,One of the detained men was also charged with having gas firearms,,pl,Corpse of Wojciech N,,pl,they were disclosed on,,pl,in a forest complex between Siemianice and Jezierzyce,,pl,The autopsy of the man shows,,pl, kolejnym dwóm zarzuty utrudniania śledztwa oraz zacierania śladów przestępstwa, a jednemu z nich zarzut posiadania narkotyków. Jednemu z zatrzymanych mężczyzn przedstawiono także zarzut posiadania broni palnej gazowej.

Initially, the activities in the present case were carried out by the Poviat Police Headquarters in Lębork and were associated with the disappearance of Wojciech N.,,pl,which was last seen on,,pl,Committing a murder crime is punishable by up to life imprisonment,,pl, który ostatnio był widziany w dniu 02 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. Zwłoki Wojciecha N. zostały natomiast ujawnione w dniu 08 December 2019,,pl,adopted the "Plan of activity of the District Prosecutor's Office in Słupsk and district prosecutor's offices of the Słupsk region for 2020" with the following content,,pl. w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Siemianice i Jezierzyce. Z przeprowadzonej sekcji zwłok mężczyzny wynika, that the cause of his death was bleeding due to numerous wounds with a sharp tool,pl.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk