Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.1.2020

Слупск, из 07 Января 2020 R.

PO IV WOS 0610.1.2020

 

Сообщение № 1/20
(dotyczy zabójstwa Wojciecha N.)

 

Z dniem 23 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. śledztwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku dotyczące zabójstwa Wojciecha N., którego zwłoki w dniu 08 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. были обнаружены в лесном комплексе между деревнями Семянице и Ежежице, он был передан для дальнейшего обслуживания Поморскому отделению Департамента организованной преступности и коррупции в Гданьске, Национальной прокуратуре в Варшаве,,pl,В качестве напоминания в связи с убийством Войцеха Н.,,pl,кто мог быть замешан в этом преступлении,,pl,Четверо задержанных были обвинены в убийстве,,pl.

Dla przypomnienia w związku z zabójstwem Wojciecha N., na terenie Słupska oraz Zabrza zostało zatrzymanych łącznie 10 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tą zbrodnią. Zatrzymane osoby to mieszkańcy Słupska oraz Trójmiasta, w większości bardzo dobrze znani Policji z uwagi na ich wcześniejszą karalność oraz powiazania ze światem przestępczym.

Czwórce spośród zatrzymanych mężczyzn zostały przedstawione zarzuty udziału w zabójstwie, еще два обвинения в воспрепятствовании расследованию и размывании доказательств преступления,,pl,и один из них обвиняется в употреблении наркотиков,,pl,Одному из задержанных также предъявлено обвинение в наличии газового огнестрельного оружия,,pl,Труп Войцеха N,,pl,они были раскрыты на,,pl,в лесном комплексе между Семянице и Ежежицами,,pl,Вскрытие мужских шоу,,pl,что причиной его смерти было кровотечение из-за многочисленных ранений острым инструментом,,pl, a jednemu z nich zarzut posiadania narkotyków. Jednemu z zatrzymanych mężczyzn przedstawiono także zarzut posiadania broni palnej gazowej.

Czynności w niniejszej sprawie początkowo prowadzone były przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku i wiązały się one z zaginięciem Wojciecha N., który ostatnio był widziany w dniu 02 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. Zwłoki Wojciecha N. zostały natomiast ujawnione w dniu 08 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl. w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Siemianice i Jezierzyce. Z przeprowadzonej sekcji zwłok mężczyzny wynika, iż przyczyną jego śmierci było wykrwawienie się na skutek licznie zadanych ran ostrym narzędziem.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk