Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.13.2021

 Słupsk, dnia 31 marca 2021 r.

PO IV WOS 0610.13.2021                                                

 

Komunikat nr 13/21

(dotyczy  popełnienia  przestępstwa w podatku VAT

 przez mieszkańca Lęborka)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Lęborka, to jest  Adrianowi Rz.  (lat 36) w związku z popełnieniem  oszustwa skarbowego w podatku VAT oraz dokonania fałszerstwa szeregu faktur VAT dokumentujących fikcyjne transakcje sprzedaży suszu tytoniowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż przestępcza działalność oskarżonego prowadzona była w okresie od czerwca do końca grudnia  2015r. na terenie Lęborka oraz  Słupska  i wiązała się ona z dokonywaniem fikcyjnych transakcji sprzedaży suszu tytoniowego. W tym celu oskarżony wykorzystał  założoną przez siebie  firmę handlową,  która była firmą fasadową,  potrzebną   jedynie do autoryzowania prowadzonej przez siebie oszukańczej działalności.

Jak ustalono Adrian Rz. stwarzając pozory legalności prowadzonej przez siebie działalności wystawiał faktury VAT dokumentujące fikcyjną sprzedaż suszu tytoniowego na rzecz  podmiotów gospodarczych, głównie nieistniejących firm zagranicznych, ale i również na rzecz firm mających prowadzić swoją działalność na terenie Słupska i okolic.

W dalszej kolejności  w odpowiednich dla tych faktur  miesiącach rozliczeniowych Adrian Rz. sporządzał stwierdzające nieprawdę  deklaracje podatkowe VAT-7 oraz deklaracje akcyzowe AKC-4, które następnie  przedkładane były wobec Urzędu Skarbowemu w Lęborku oraz Urzędu Celnemu w Słupsku, a w których to  deklaracjach oskarżony zaniżał podstawy opodatkowania.  

W ten sposób Adrian Rz. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego  podatku akcyzowego w  łącznej kwocie  22 546 850 PLN oraz należnego podatku VAT w łącznej kwocie  2 612 071 PLN wynikających z fikcyjnej sprzedaży suszu tytoniowego o łącznej wadze 49 510 kg.

Ja ustalono Adrian Rz. nigdy nie kupował oraz nie sprzedawał suszu tytoniowego, a także  nie posiadał magazynu, który pozwoliłby na przechowywania deklarowanej przez siebie ilości suszu tytoniowego.

Adrian Rz.  przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. 

Oskarżony  w przeszłości  był  wielokrotnie karany  sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet  do lat 8.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk