Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.14.2021

Slupsk, of 31 March 2021 r.

PO IV WOS 0610.14.2021

Communication No. 14/21

(concerns pożaru w chojnickim hospicjum)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku w sprawie pożaru chojnickiego hospicjum skierowała do Sądu Rejonowego w Chojnicach akt oskarżenia p-ko Barbarze B. (years. 61) oraz Jerzemu K. (years 49) w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dla przypomnienia do pożaru chojnickiego hospicjum doszło w dniu 06 stycznia 2020r. w wyniku zaprószenia ognia niedopałkiem papierosa przez jednego z pensjonariuszy, który podczas tego zdarzenia poniósł śmierć na skutek działania ognia oraz wysokiej temperatury. W wyniku zaistniałego pożaru w powodu zatrucia tlenkiem węgla ponadto śmierć poniosło jeszcze 3 innych pensjonariuszy hospicjum, a kilku innych z tego samego powodu doznało uszkodzeń w zakresie czynności układu oddechowego.

W chwili zaistniałego pożaru Barbara B. sprawowała funkcję prezesa fundacji oraz dyrektora hospicjum prowadzonego przez tą fundację, natomiast Jerzy K. sprawował funkcję wiceprezesa fundacji oraz zastępcy dyrektora hospicjum.

Skierowany do sądu akt oskarżenia p-ko powyżej wskazanym osobom wiąże się za stwierdzonymi w hospicjum licznymi nieprawidłowościami m.in. w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, w zakresie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, w zakresie zapewnienia osobom przebywającym na terenie hospicjum bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji czy też w zakresie przygotowania budynku hospicjum do prowadzenia akcji ratowniczej.

W ocenie prokuratury za stwierdzone w hospicjum nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego odpowiedzialni byli wyłączenie Barbara B. oraz Jerzy K., przy czym nieprawidłowości te narażały pensjonariuszy oraz pracowników hospicjum w chwili wystąpienia nagłego zagrożenia jakim jest pożar na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W ocenie prokuratury niedopełnienie przez Barbarę B. oraz Jerzego K. obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego przyczyniło się również podczas zaistniałego pożaru do nieumyślnego spowodowania śmierci 4 pensjonariuszy oraz do powstania ciężkich, średnich oraz lekkich obrażeń ciała, głównie polegających na zatruciu tlenkiem węgla u kolejnych 8 pensjonariuszy hospicjum.

Barbara B. oraz Jerzy K. questioned as suspects did not confess to committing the alleged offenses,,pl,after which they refused to explain and answer the questions asked,,pl,Both suspects had not previously been punished by court,,pl,For committing the crime of attempted murder to Daniel P.,,pl,while for committing the crime of child abuse Klaudia K.,,pl, po czym odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Zarówno Barbara B. jak i Jerzy K. dotychczas nie byli karani sądownie.

Powyżej wskazanym osobom, za popełnienie w/w przestępstw grozi kara nawet do 5 years imprisonment.

W zakresie spowodowania pożaru hospicjum, do którego według ustaleń postępowania doszło w wyniku zaprószenia ognia niedopałkiem papierosa przez jednego z pensjonariuszy, a który to podczas tego zdarzenia poniósł śmierć na skutek działania ognia oraz wysokiej temperatury została przez prokuratora podjęta odrębna decyzja o umorzeniu tej części śledztwa wobec śmierci sprawcy czynu.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk