Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.16.2021

Slupsk, von 14 Dürfen 2021 r.

PO IV WOS 0610.16.2021

Mitteilung Nr. 16/2021

(dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Słupska m.in. czerpiącej korzyści z prostytucji kobiet)

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku zostało zatrzymanych osiem osób, to jest Dominik K., Marcin N., Damian G., Michał G., Piotr D.-Z., Mariusz W., Ewa M. oraz Ewelina S., którym zostały przedstawione w różnych konfiguracjach zarzuty popełnienia przestępstw związanych z obrotem narkotykami, czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych oraz w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie powyżej wskazanych przestępstw.

Zatrzymani do głównie mieszkańcy Słupska w wieku od dwudziestu paru do czterdziestu paru lat. W toku przeprowadzonych przesłuchań zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw po czym odmówili wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane im pytania.

M.in. z uwagi na obawę matactwa procesowego Prokuratura Okręgowa w Słupsku wystąpiła do Sądu Rejonowego w Słupsku z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy wobec wszystkich zatrzymanych osób.

W wyniku rozpoznania niniejszych wniosków Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 m-cy wobec 6 zatrzymanych, to jest wobec: Dominika K., Marcina N., Damiana G., Michała G., Ewy M. oraz Eweliny S., natomiast wobec pozostałych 2 zatrzymanych, to jest wobec Piotra D.-Z. oraz Mariusza W. sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Dokonane zatrzymania to efekt wielomiesięcznych działań Prokuratury Okręgowej w Słupsku we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji Wydział w Słupsku, które to działania pozwoliły m.in. na ustalenie, że członkowie grupy przestępczej odpowiedzialni są za organizację na terenie Słupska prostytucji zwerbowanych do tego kobiet, tzw. „domówek”, z czego osiągnięto korzyść majątkową w kwocie co najmniej 163 000 PLN oraz za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy oraz kokainy o łącznej wadze co najmniej 3 kg.

Jak ustalono niniejsza grupa przestępcza działa w okresie od września 2019r. do maja 2021r., natomiast na czele tej grupy stał Dominik K., a w jego zastępstwie, jego partnerka Ewelina S.

Wcześniej w tej samej sprawie, części występujących w niej podejrzanych zostały przedstawione zarzuty udziału w bójce przy użyciu maczet i noży, do której doszło w kwietniu 2020r. Street in Słupsk. Sportowej, a także zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz wymuszeń rozbójniczych, do których doszło w styczniu i lutym 2020r. w Słupsku na szkodę czterech ustalonych pokrzywdzonych.

Dla przypomnienia niniejsza sprawa była wcześniej prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku, a do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku została przejęta w czerwcu 2020r. z uwagi na skomplikowany oraz wieloosobowy charakter sprawy.

W sprawie obecnie występuje 12 podejrzanych.

Występującym w sprawie podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozić będzie kara nawet do 15 Jahren Haft verurteilt. Część występujących w niej podejrzanych była już wcześniej karana sądownie, również za popełnienie przestępstw podobnych, wobec czego poniektórzy z nich mogą odpowiadać jak recydywiści.

Obecnie akta sprawy składają się z 18 tomów, na które składa się 3600 stron różnego rodzaju materiału dowodowego.

Niniejsza sprawa jest sprawą rozwojową i nie wyklucza się w niej kolejnych zatrzymań.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk