KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.17.2018

Slupsk, of 01 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl.

PO IV WOS 0610.17.2018

 

Communication No. 17/18

(refers to the reasons,,pl,of which there has been a change in the position,,pl,In explaining the reasons,,pl,of which there has been a change in the position of the District Prosecutor in Slupsk inform,,pl,that this change occurred to resign from his function,,pl,which at the beginning of January 2018,,pl,Ms. Renata prosecutor filed Krzaczek-Śniegocka,,pl,and that this resignation has been taken by the Prosecutor General,,pl,Ms. Renata prosecutor Krzaczek-function Śniegocka District Prosecutor in Slupsk served from April 2016,,pl, z których nastąpiła zmiana na stanowisku

Prokuratora Rejonowego w Słupsku)

W wyjaśnieniu powodów, z których nastąpiła zmiana na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Słupsku informuję, że zmiana ta nastąpiła wobec rezygnacji z pełnienia tej funkcji, jaką na początku stycznia 2018r. złożyła Pani prokurator Renata Krzaczek-Śniegocka, a która to rezygnacja została uwzględniona przez Prokuratora Generalnego.

Pani prokurator Renata Krzaczek-Śniegocka funkcję Prokuratora Rejonowego w Słupsku pełniła od kwietnia 2016r. Ms. prosecutor in the period from October 2006,,pl,May 2015,,pl,also he served as Deputy District Attorney in Slupsk,,pl,With the District Prosecutor's Office in Slupsk Ms. prosecutor is bound since the beginning of her career,,pl. do maja 2015r. pełniła także funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Z Prokuraturą Rejonową w Słupsku Pani prokurator związana jest od początku jej pracy zawodowej.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk