Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.17.2019

Słupsk, dnia 26 czerwca 2019 r.

PO IV WOS 0610.17.2019

 

Komunikat nr 17/19
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich w Słupsku związanych z Wiesławem Ś.)

 

W dniu 26 czerwca 2019r., na wniosek Prokuratury Okręgowej w Słupsku, słupski sąd rejonowy zastosował wobec Wiesława Ś. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 31 lipca 2019r.

Powyższy środek zapobiegawczy został przez sąd zastosowany zgodnie z wnioskiem prokuratora, który uznał, iż stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wiesława Ś. na wskazany okres czasu będzie wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonego śledztwa.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno właśnie nastąpić do końca lipca tego roku.

Dla przypomnienia sprawa dotyczy łącznie 8 podejrzanych, w której Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Podejrzani to osoby związane ze spółką: Building Professional Company sp. z o.o. w Słupsku, Building Professional Company Bydlino sp. z o.o. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. z o.o. w Słupsku, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.
Śledztwo obejmuje okres między 2013, a 2018 rokiem, kiedy to podejrzani prowadzili działalność przestępczą za pośrednictwem powyżej wskazanych spółek w Słupsku, Szczecinie, Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Koszalinie i w Warszawie.

Popełniane przez podejrzanych przestępstwa polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzili i usiłowali wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie niemal 9 i pół miliona złotych. Ponadto podejrzani wyłudzali kredyty, towary i usługi oraz przywłaszczali środki powierzone im w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych, a także m.in. poprzez zakładanie spółek zależnych bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani prowadzili spółki w sposób niegospodarny, a zakładanie kolejnych spółek zależnych tzw. spółek-córek i spółek-wnucząt nie miało żadnego uzasadnienia gospodarczego, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.
Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Występujący w sprawie podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 do 20 000 złotych.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk