Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.17.2019

Slupsk, von 26 Juni 2019 r.

PO IV WOS 0610.17.2019

 

Mitteilung Nr. 17/19
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich w Słupsku związanych z Wiesławem Ś.)

 

Auf 26 czerwca 2019r., na wniosek Prokuratury Okręgowej w Słupsku, słupski sąd rejonowy zastosował wobec Wiesława Ś. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 31 lipca 2019r.

Powyższy środek zapobiegawczy został przez sąd zastosowany zgodnie z wnioskiem prokuratora, który uznał, iż stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wiesława Ś. na wskazany okres czasu będzie wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonego śledztwa.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno właśnie nastąpić do końca lipca tego roku.

Zur Erinnerung, die Angelegenheit gilt gemeinsam,,pl,Verdächtige,,pl,in dem Wiesławowi Ś,,pl,Die Untersuchung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen,,pl,Jahr,,pl,als die Verdächtigen durch die oben genannten Unternehmen in Słupsk in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren,,pl,Szczecin,,pl,Bytom,,pl,Wroclaw,,pl,Poznan,,pl,Boote,,pl,Katowice,,pl,Koszalin und Warschau,,pl,Die Straftaten der Verdächtigen bestanden in der Ausstellung von Rechnungen über den offensichtlichen Verkauf von Grundstücken und Grundstücken,,pl,Dank dessen haben sie sich getäuscht und versucht, eine unangemessene Mehrwertsteuer in Höhe des Gesamtbetrags fast zu erpressen,,pl 8 podejrzanych, w której Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariusz D,,pl,Die oben angegebenen Verdächtigen,,pl,außer Mariusz D,,pl,Sie gaben nicht zu, die Taten begangen zu haben, die ihnen vorgeworfen wurden,,pl,Die anderen Verdächtigen haben sich im Verlauf der mündlichen Verhandlung geweigert, Erklärungen abzugeben, oder bei komplexen Erklärungen ihre Beteiligung an der Straftat verweigert,,pl,Verdächtige sind mit dem Unternehmen verbundene Personen,,pl,und mit ihren Tochtergesellschaften,,pl,in denen sie die Funktionen von CEOs wahrnahmen,,pl,oder Vorstandsmitglieder,,pl,Vorbeugende Maßnahmen der Natur der Freiheit wie die polizeiliche Überwachung werden auf Verdächtige angewendet,,pl. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Podejrzani to osoby związane ze spółką: Building Professional Company sp. z oo. in Slupsk, Bauunternehmen Bydlino sp,,en,in Słupsk und Bauunternehmen Bydlino II sp,,pl,sowie Tochtergesellschaften,,pl,Insbesondere betrifft diese Untersuchung,,pl,Phishing und Versuche, eine unzulässige Mehrwertsteuerrückerstattung in Höhe von Beträgen zu erpressen,,pl,PLN nach vorheriger Verwendung unzuverlässiger Rechnungen über den offensichtlichen Verkauf von Grundstücken in Bydlin und Wohnimmobilien in Słupsk,,pl,Betrug aufgrund unzuverlässiger und gefälschter Betriebsmittelkreditdokumentation in der Höhe,,pl. z oo. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. z oo. in Slupsk, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.
Śledztwo obejmuje okres między 2013, a 2018 rokiem, kiedy to podejrzani prowadzili działalność przestępczą za pośrednictwem powyżej wskazanych spółek w Słupsku, Szczecinie, Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Koszalinie i w Warszawie.

Popełniane przez podejrzanych przestępstwa polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzili i usiłowali wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie niemal 9 und eine halbe Million Zloty,,pl,Außerdem haben Verdächtige Kredite betrogen,,pl,Waren und Dienstleistungen sowie zweckgebundene Mittel, die ihnen auf der Grundlage von Entwicklungsaufträgen anvertraut wurden, über einen Gesamtbetrag von mehr als,,pl,Millionen Zloty,,pl,und auch,,pl,Durch die Gründung von Tochtergesellschaften haben sie rechtswidrig die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und die Zufriedenheit ihrer Gläubiger vermieden,,pl,Sie reichten keine Insolvenzanträge von Unternehmen und keine Abschlüsse ein,,pl,Die Verdächtigen führten die Unternehmen auf verschwenderische Weise,,pl,und Gründung weiterer Tochtergesellschaften, so genannter,,pl. Ponadto podejrzani wyłudzali kredyty, towary i usługi oraz przywłaszczali środki powierzone im w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych, a także m.in. poprzez zakładanie spółek zależnych bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani prowadzili spółki w sposób niegospodarny, a zakładanie kolejnych spółek zależnych tzw. Tochtergesellschaften und Enkelkinder hatten keine wirtschaftliche Rechtfertigung,,pl,und diente nur illegalen Gewinnen, einschließlich,,pl,aus Nichtzahlung von Steuern und Nichtzahlung von Darlehen,,pl,Wiesław Ś spielte eine führende Rolle bei der Begehung der in dem Fall aufgedeckten Straftaten,,pl,Verdächtige im Fall,,pl,Bei anderen Tatverdächtigen werden vorbeugende Maßnahmen libertärer Art eingesetzt, beispielsweise die polizeiliche Überwachung,,pl,eine Anordnung, keine Immobilienentwicklungsaktivitäten durchzuführen, und eine Bürgschaft in Höhe von,,pl, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.
Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Występujący w sprawie podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, ein Ausreiseverbot,,pl,eine Anordnung, keine Immobilienentwicklung durchzuführen, und eine Eigentumsgarantie,,pl,mit einem Verdächtigen,,pl,Es ist in Richtung Wiesław Ś,,pl,als die führende Person in den Verbrechen,,pl,nach Abschluss der Anklage gegen ihn und nach der Wiederholung ihn,,pl,Heute hat das Gericht den Antrag auf Untersuchungshaft gestellt,,pl, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 von 20 000 Gold,pl.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 Jahren Haft verurteilt.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk