Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.17.2019

Slupsk, of 26 June 2019 r.

PO IV WOS 0610.17.2019

 

Communication No. 17/19
(concerns the case of the development companies in Słupsk related to Wiesław Ś.,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk is investigating Wiesław Ś.,,pl,his ex-wife, Annie T.,,pl,daughter Katarzyna B,,pl,and son Michał Ś,,pl,and also four other people,,pl,this is bad,,pl,Mariusz D.,,pl,Sebastian P.,,pl,Monica B,,cs,and Krzysztof Ś,,pl,The above proceedings concern a number of offenses of economic, financial and tax nature committed in years,,pl,mainly in Słupsk,,pl)

 

On 26 June 2019,,pl,at the request of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Słupsk district court applied to Wiesław Ś,,pl,a preventive measure in the form of temporary detention for a period to a date,,pl,July 2019,,pl,The above preventive measure was applied by the court in accordance with the prosecutor's request,,pl,which he recognized,,pl,that the use of pre-trial detention of Wiesław Ś,,pl,for the indicated period of time will be sufficient to secure the proper course of the investigation,,pl,what should happen by the end of July this year,,pl, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Słupsku, słupski sąd rejonowy zastosował wobec Wiesława Ś. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 31 lipca 2019r.

Powyższy środek zapobiegawczy został przez sąd zastosowany zgodnie z wnioskiem prokuratora, który uznał, iż stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wiesława Ś. na wskazany okres czasu będzie wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonego śledztwa.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno właśnie nastąpić do końca lipca tego roku.

As a reminder, the matter applies jointly,,pl,suspects,,pl,in which Wiesławowi Ś,,pl,The investigation covers the period between,,pl,year,,pl,when the suspects were involved in criminal activity through the aforementioned companies in Słupsk,,pl,Szczecin,,pl,Bytom,,pl,Wroclaw,,pl,Poznan,,pl,boats,,pl,Katowice,,pl,Koszalin and Warsaw,,pl,The crimes committed by the suspects consisted in issuing invoices documenting the apparent sale of land and premises,,pl,thanks to which they have swindled and attempted to extort undue VAT in the total amount almost,,pl 8 podejrzanych, w której Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzyna B,,pl,Michał Ś,,pl,Sebastian P,,pl,Krzysztof Ś,,pl,Mariusz D,,pl,The suspects indicated above,,pl,except for Mariusz D,,pl,they did not admit to committing the deeds they were accused of,,pl,the other suspects in the course of the hearing either refused to explain or, in the case of complex explanations, denied their participation in the crime,,pl,Suspects are people associated with the company,,pl,and with their subsidiaries,,pl,in which they performed the functions of CEOs,,pl,or board members,,pl. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Podejrzani to osoby związane ze spółką: Building Professional Company sp,,en,in Slupsk in the amount of,,pl,to frustrate the enforcement of judgments and satisfy their creditors by concluding apparent contracts for the sale of land properties in Bydlin and other property components of companies,,pl,failure to submit applications to the courts for bankruptcy of companies despite of this,,pl,that they were insolvent,,pl,failure to submit financial statements of companies within the statutory period in court records,,pl,Wiesław Ś,,pl,were presented together,,pl,allegations of crime,,pl,Annie T,,en,allegations of crime,,pl. Ltd.. in Slupsk, Building Professional Company Bydlino sp. Ltd.. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. Ltd.. in Slupsk, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.
Śledztwo obejmuje okres między 2013, a 2018 rokiem, kiedy to podejrzani prowadzili działalność przestępczą za pośrednictwem powyżej wskazanych spółek w Słupsku, Szczecinie, Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Koszalinie i w Warszawie.

Popełniane przez podejrzanych przestępstwa polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzili i usiłowali wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie niemal 9 and half a million zlotys,,pl,In addition, suspects swindled loans,,pl,goods and services and appropriated funds entrusted to them based on development contracts for a total amount of over,,pl,million zlotys,,pl,and also,,pl,by establishing subsidiaries they unlawfully avoided execution of court decisions and satisfaction of their creditors,,pl,they did not submit applications for bankruptcy of companies and did not submit financial statements,,pl,the suspects ran the companies in a wasteful manner,,pl,and establishing further subsidiaries, so-called,,pl. Ponadto podejrzani wyłudzali kredyty, towary i usługi oraz przywłaszczali środki powierzone im w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych, a także m.in. poprzez zakładanie spółek zależnych bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani prowadzili spółki w sposób niegospodarny, a zakładanie kolejnych spółek zależnych tzw. daughter companies and grandchildren did not have any economic justification,,pl,and only served illegal profits, including,,pl,from non-payment of taxes and non-payment of loans,,pl,Wiesław Ś played a leading role in committing the offenses revealed in the case,,pl,Suspects in the case,,pl,For other suspects, preventive measures of a libertarian nature are used, such as police supervision,,pl,an order to refrain from conducting real estate development activities and a surety in amounts from,,pl, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.
Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Występujący w sprawie podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 of 20 000 Golden,pl.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 years imprisonment.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk