Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.17.2020

Slupsk, of 13 March 2020 r.

PO IV WOS 0610.17.2020

 

Communication No. 17/20
(dotyczy środków bezpieczeństwa w związku z występowaniem koronawirusa)

 

District Attorney in Slupsk, w związku z zagrożeniem koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo podjął decyzję począwszy od dnia 13 marca 2020r. do odwołania o wstrzymaniu w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w Prokuraturach Rejonowych okręgu słupskiego, to jest w Słupsku, Bytow, Miastku, Lebork, Człuchowie i Chojnicach przyjmowania interesantów.

W związku z powyższym uprasza się by interesanci prokuratury wszelkie skargi, wnioski oraz prośby kierowali do właściwych jednostek prokuratury za pośrednictwem poczty lub drogą mailową oraz o powstrzymanie się od wizyt w jednostkach prokuratury i zasięganie stosownych informacji drogą telefoniczną. Uprasza się także, aby wszelkie płatności na rzecz jednostek prokuratury dokonywać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie osoby, które zostały wezwane przez prokuratora do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności procesowych postępowania.

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana do stawiennictwa do prokuratury wróciła z kraju uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny w kontekście zakażenia koronawirusem lub miała kontakt z osobą zakażoną tym wirusem uprasza się jednak, by taka osoba niezwłocznie poinformowała o tym drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej właściwego prokuratora.

Jednocześnie Prokurator Okręgowy w Słupsku pragnie poinformować, iż poszczególne jednostki prokuratury okręgu słupskiego, spoczywające na nich zadania będą realizowały w sposób dotychczasowy.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk