Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.17.2021

Slupsk, of 19 May 2021 r.

PO IV WOS 0610.17.2021

Communication No. 17/21

(concerns m.in. popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym przez funkcjonariusza policji)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Krzysztofowi B. (years. 39) oraz Arturowi D. (years 48) m.in. w związku z popełnieniem przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz w związku z popełnieniem przestępstw oszustwa.

Krzysztof B. to obecnie były już funkcjonariusz jednego z Komisariatów Policji w Gdańsku, którego m.in. accused of a, że jako policjant dopuścił się przestępstwa sprzedajności, niedopełnienia i przekroczenia obowiązków służbowych, ukrycia oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji prowadzonego postępowania przygotowawczego, a także popełnieniu przestępstwa oszustwa. Artura D. oskarżono natomiast m.in. o popełnienie przestępstwa oszustwa.

Krzysztof B. funkcjonariuszem policji był od 2007r.; od 2011r. w wydziale dochodzeniowo-śledczym, a potem od 2013r. w zespołach i referatach do walki z przestępczością gospodarczą.

Jak ustalono Krzysztof B. prowadząc jedno z postępowań przygotowawczych dotyczące przestępstwa oszustwa uzależnił wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania od otrzymania od występujących w nim podejrzanych korzyści majątkowych w postaci pieniędzy. W sprawie tej na mocy stosownej decyzji podjętej przez prokuratora został jednakże skierowany do sądu akt oskarżenia, wobec czego do przekazania korzyści majątkowej Krzysztofowi B. nie doszło. Na kanwie tej samej sprawy Krzysztof B. jednakże dokonał przywłaszczenia zabezpieczonego w toku przeszukania przeprowadzonego u jednego z podejrzanych laptopa o wartości 800 PLN.

Z kolejnych ustaleń śledztwa wynika, że Krzysztof B. przekraczając swoje uprawniania służbowe ukrywał szereg różnego rodzaju dokumentacji pochodzących z co najmniej kilkunastu postępowań przygotowawczych prowadzonych w jego macierzystym Komisariacie Policji, w tym opinię biegłego czy też wydruki z policyjnych baz danych na temat osób występujących w prowadzonych postępowaniach. Krzysztof B. ukrywał także karty bankomatowe oraz szereg sfałszowanych dowodów osobistych, co stanowi odrębne przestępstwa.

As established, Krzysztof B. kilku kolejnych przestępstw dopuścił się również przy współdziałaniu z drugim występującym w sprawie oskarżonym, to jest z Arturem D. W ramach niniejszej znajomości Krzysztof B. najpierw nakłonił Artura D. do zażądania od jeszcze innej osoby haraczu w zamian za zwrot przywłaszczonego przez niego samochodu, to jest haraczu w kwocie ponad 5000 PLN, a potem, po wszczęciu w tej sprawie postępowania karnego, zapewniał mu swoistą ochronę. W ramach tej ochrony, Krzysztof B. przekraczając swoje uprawniania służbowe utrudniał prowadzone w sprawie Artura D. postępowanie, m.in. poprzez poświadczanie nieprawdy w dokumentach, czy też umyślnie odstępując od utrwalenia dowodów przestępstwa.

W ramach nawiązanej współpracy Krzysztof B., Artur D. oraz jeszcze inna ustalona osoba wspólnie również doprowadzili firmę działającą na rynku obsługi transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych oraz systemu BLIK w błąd co do zasadności dokonania ponad 600 operacji zwrotnych na terminalu płatniczym, w związku z czym osiągnięto korzyść majątkową w kwocie prawie 230 000 PLN, a także usiłowali na podobnej zasadzie wyłudzić od tej samej firmy zwrot kolejnych ponad 150 operacji zwrotnych o wartości ponad 60 000 PLN. Krzysztof B. oraz Artur D. w ramach nawiązanej współpracy usiłowali także za pośrednictwem internetu wyłudzić od jeszcze innej osoby kwotę 660 PLN stanowiącej zapłatę za fikcyjną sprzedaż telefonu komórkowego wystawionego na OLX.

As established, Krzysztof B. podrobił także podpisy innych osób na umowach rachunku bankowego oraz posłużył się sfałszowanym dowodem osobistym, w celu zawarcia jednej z takich umów.

Jak ustalono przestępcza działalność Krzysztofa B. obejmowała okres czasu od marca 2016r. do maja 2020r., natomiast Artura D. okres lutego i listopada 2018r. Wszystkie przestępstwa były głównie popełniane w Gdańsku, ale i w Gdyni, Lebork, czy też w Słupsku. Krzysztof B. to mieszkaniec Gdańska, natomiast Artur D. Lęborka.

Krzysztof B. przesłuchany w charakterze podejrzanego do popełnienia zarzucanych mu czynów przyznał się jedynie częściowo, to jest przyznał się m.in. do popełnienia przestępstw związanych z przekroczeniem oraz niedopełnieniem obowiązków służbowych jako funkcjonariusz policji. Artur D. natomiast przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw i w tym zakresie złożył obszerne wyjaśnienia.

Krzysztof B. dotychczas nie był karany sądownie; Artur D. natomiast uprzednio był wielokrotnie karany sądownie, głównie za przestępstwa p-ko mieniu oraz wiarygodności dokumentom, za co odsiadywał kary pozbawienia wolności, w związku z czym obecnie będzie odpowiadał w ramach recydyw.

Powyżej wskazanym osobom, za popełnienie w/w przestępstw grożą kary nawet do 10 in 15 years imprisonment.

Wobec Krzysztofa B. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który następnie zamieniono na dozór policji, zakaz opuszczani kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 PLN.

Akta sprawy obejmują 22 tomy dokumentacji, na które składa się prawie 4400 stron różnego rodzaju materiału dowodowego.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk