Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.18.2020

Słupsk, dnia 02 kwietnia 2020 r.

PO IV WOS 0610.18.2020

Komunikat nr 18/20

(dotyczy popełnienia przestępstw w podatku VAT przez mieszkańców powiatu lęborskiego)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do lęborskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom powiatu lęborskiego, to jest Eugeniuszowi D. (lat 71) oraz Zygmuntowi P. (lat 65) m.in. w związku z popełnieniem oszustw skarbowych w podatku VAT.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż przestępcza działalność oskarżonych wiązała się z wykorzystaniem w okresie czasu od 2014 do 2016 roku różnych aspektów prowadzenia firmy agroturystycznej pod Lęborkiem oraz firmy budowlanej w Lęborku, dla których to firm m.in. prowadzono nierzetelne księgi rachunkowe oraz wystawiano fikcyjne faktury VAT.

Efektem tej przestępczej działalności, w ramach której oskarżeni działali samodzielnie lub współpracując ze sobą, było doprowadzenie do wyłudzenia dotacji na rozwój firmy agroturystycznej w kwocie prawie 160 000 PLN, wystawienie fikcyjnych faktur VAT na łączna kwotę ponad 1 250 000 PLN oraz uszczuplenie podatku VAT w tym doprowadzenie do nienależnego zwrotu podatku VAT na łączną kwotę ponad 110 000 PLN.

Eugeniusz D. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, natomiast Zygmunt P. do popełnienia zarzucanych mu czynów przyznał się jedynie częściowo; oskarżeni w złożonych wyjaśnieniach umniejszali swoją odpowiedzialność karną.

Oskarżeni w przeszłości nie byli karani sądownie; nie były wobec nich stosowane środki zapobiegawcze.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonym przestępstw grozi im kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk