Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.19.2018

Słupsk, dnia 16 lutego 2018r.

PO IV WOS 0610.19.2018

 

Komunikat nr 19/18
(dotyczy osiągnięć prokuratur okręgu słupskiego w 2017r.)

 

W dniu 15 lutego 2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku odbyła się roczna narada podsumowującą wyniki, jakie w 2017r. osiągnęły prokuratury okręgu słupskiego. W powyższej naradzie uczestniczyło kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku, kierownictwo poszczególnych prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, a także Pan Andrzej Golec Prokurator Regionalny w Gdańsku.

W związku z wynikami, jakie w 2017r. osiągnęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz poszczególne prokuratury rejonowe okręgu słupskiego, zarówno Pan Andrzej Golec Prokurator Regionalny w Gdańsku, jak i Pani Katarzyna Mądry Prokurator Okręgowy w Słupsku wyrazili zadowolenie z osiągniętych wyników, a także podziękowali za ciężką pracę prokuratorów oraz urzędników prokuratury, bez których to pracy osiągnięcie wyników na takim poziomie nie byłoby możliwe.

Podsumowując powyższe wyniki w szczególności zwrócono uwagę na to, że w 2017r. łącznie prokuratury okręgu słupskiego załatwiły 13 196 spraw karnych, przy czym Prokuratura Rejonowa w Słupsku – 5330, Prokuratura Rejonowa w Bytowie – 1005, Prokuratura Rejonowa w Chojnicach – 2148, Prokuratura Rejonowa w Człuchowie – 1307, Prokuratura Rejonowa w Lęborku – 2285, Prokuratura Rejonowa w Miastku – 954, natomiast Prokuratura Okręgowa w Słupsku 167 najpoważniejszych oraz najbardziej skomplikowanych spraw karnych.

Z pośród łącznej liczby spraw załatwionych w 2017r. przez prokuratury okręgu słupskiego, w 3614 sprawach przesłano do Sądu akt oskarżenia, wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo inny wniosek stanowiący skargę publiczną prokuratora.

W 2017r. prokuratury okręgu słupskiego, w związku z prowadzonymi sprawami karnymi zabezpieczyły mienie o łącznej wartości 2 214 743 PLN, które to mienie stanowiło zabezpieczenie na majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz środków karnych wymierzanych przez Sądy.

Ponadto w 2017r. łącznie w sprawach karnych prokuratur okręgu słupskiego tymczasowo aresztowano 126 podejrzanych, wobec 80 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, wobec 278 podejrzanych zastosowano dozór policji, a wobec 218 podejrzanych zakaz opuszczania kraju.

W 2017r. prokuratury okręgu słupskiego nie zgodziły się z wyrokami łącznie wobec 372 oskarżonych, w związku z czym wnosiły one apelacje i sprzeciwy, które w 63 % ogólnej liczby złożonych odwołań zostały uwzględnione przez Sądy.

Prokuratury okręgu słupskiego w 2017r. prowadziły także łącznie 1139 postępowań w sprawach cywilnych, 430 postępowań w sprawach administracyjnych oraz 111 postępowań w sprawach nieletnich.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz podległe jej Prokuratury Rejonowe w 2017r. osiągnęły wyniki sytuujące okręg słupski w większości zakresach na czołowych miejscach, w porównaniu z wynikami pozostałych prokuratur regionu gdańskiego.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk