Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.19.2018

Slupsk, von 16 Februar 2018,,pl,Weitere Informationen finden Sie in der Abteilung für Organisations IV Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk tel erhalten werden,,pl,wo werden die Vorschläge für die Besetzung der Position von Prüfern in Betracht gezogen werden später auf die Nachricht gegeben werden,,pl,IV Abteilung des Organisations,,pl,Die LOV g e n e asesorskich offene Stellen bei der Verfolgung des Bezirks Slupsk Chojnice,,pl,Januar 2018,,pl,in Slupsk und Chojnice,,pl.

PO IV WOS 0610.19.2018

 

Mitteilung Nr. 19/18
(dotyczy osiągnięć prokuratur okręgu słupskiego w 2017r.)

 

Auf 15 Februar 2018,,pl,Weitere Informationen finden Sie in der Abteilung für Organisations IV Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk tel erhalten werden,,pl,wo werden die Vorschläge für die Besetzung der Position von Prüfern in Betracht gezogen werden später auf die Nachricht gegeben werden,,pl,IV Abteilung des Organisations,,pl,Die LOV g e n e asesorskich offene Stellen bei der Verfolgung des Bezirks Slupsk Chojnice,,pl,Januar 2018,,pl,in Slupsk und Chojnice,,pl. w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku odbyła się roczna narada podsumowującą wyniki, jakie w 2017r. osiągnęły prokuratury okręgu słupskiego. W powyższej naradzie uczestniczyło kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku, kierownictwo poszczególnych prokuratur rejonowych okręgu słupskiego, a także Pan Andrzej Golec Prokurator Regionalny w Gdańsku.

W związku z wynikami, jakie w 2017r. osiągnęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz poszczególne prokuratury rejonowe okręgu słupskiego, zarówno Pan Andrzej Golec Prokurator Regionalny w Gdańsku, jak i Pani Katarzyna Mądry Prokurator Okręgowy w Słupsku wyrazili zadowolenie z osiągniętych wyników, a także podziękowali za ciężką pracę prokuratorów oraz urzędników prokuratury, bez których to pracy osiągnięcie wyników na takim poziomie nie byłoby możliwe.

Podsumowując powyższe wyniki w szczególności zwrócono uwagę na to, że w 2017r. łącznie prokuratury okręgu słupskiego załatwiły 13 196 spraw karnych, przy czym Prokuratura Rejonowa w Słupsku – 5330, Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Bytów – 1005, Prokuratura Rejonowa w Chojnicach – 2148, Prokuratura Rejonowa w Człuchowie – 1307, Bezirksstaatsanwaltschaft in Lębork – 2285, Prokuratura Rejonowa w Miastku – 954, natomiast Prokuratura Okręgowa w Słupsku 167 najpoważniejszych oraz najbardziej skomplikowanych spraw karnych.

Z pośród łącznej liczby spraw załatwionych w 2017r. przez prokuratury okręgu słupskiego, in 3614 sprawach przesłano do Sądu akt oskarżenia, wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo inny wniosek stanowiący skargę publiczną prokuratora.

W 2017r. prokuratury okręgu słupskiego, w związku z prowadzonymi sprawami karnymi zabezpieczyły mienie o łącznej wartości 2 214 743 PLN, które to mienie stanowiło zabezpieczenie na majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz środków karnych wymierzanych przez Sądy.

Ponadto w 2017r. łącznie w sprawach karnych prokuratur okręgu słupskiego tymczasowo aresztowano 126 podejrzanych, wobec 80 podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, wobec 278 podejrzanych zastosowano dozór policji, a wobec 218 podejrzanych zakaz opuszczania kraju.

W 2017r. prokuratury okręgu słupskiego nie zgodziły się z wyrokami łącznie wobec 372 oskarżonych, w związku z czym wnosiły one apelacje i sprzeciwy, które w 63 % ogólnej liczby złożonych odwołań zostały uwzględnione przez Sądy.

Prokuratury okręgu słupskiego w 2017r. prowadziły także łącznie 1139 postępowań w sprawach cywilnych, 430 postępowań w sprawach administracyjnych oraz 111 postępowań w sprawach nieletnich.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz podległe jej Prokuratury Rejonowe w 2017r. osiągnęły wyniki sytuujące okręg słupski w większości zakresach na czołowych miejscach, w porównaniu z wynikami pozostałych prokuratur regionu gdańskiego.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk