Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.19.2020

Słupsk, dnia 05 maja 2020 r.

PO IV WOS 0610.19.2020

Komunikat nr 19/20
(dotyczy popełnieniem szeregu oszustw przez mieszkańca powiatu słupskiego przy wykorzystaniu danych osobowych tzw. „słupów”)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu słupskiego, to jest Władysławowi K. (lat 62) w związku z popełnieniem szeregu oszustw, w tym oszustw kredytowych.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Władysław K. był inicjatorem i koordynatorem działań w procederze wyłudzania kredytów z banków współpracujących z firmami pośredniczącymi w ich zaciąganiu położonymi na terenie Słupska i Ustki, a w którym to procederze uczestniczyło jeszcze 23 innych oskarżonych.

Jak ustalono powyżej wskazana przestępcza działalność prowadzona była w okresie czasu od stycznia 2011r. do listopada 2014r. i odbywała się ona na kilku płaszczyznach, w szczególności wiązała się ona z pozyskiwaniem i dalszym wykorzystywaniem do celów przestępczych danych osobowych tzw. „słupów” oraz z „naganianiem” kolejnych osób, na które za ich zgodą były zawierane oszukańcze umowy kredytowe.

W celu uzyskania wiarygodności kredytowej osób, na które zaciągano kredyty, posługiwano się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu wystawianymi na dane różnych firm. Po uzyskaniu danych osobowych, na które można zaciągnąć kredyt oraz po uzyskaniu podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu sporządzano zamówienie na wykonanie usługi m.in. na wykonanie usługi wykonania mebli na wymiar w jednej z usteckich firm. Na podstawie takiego zamówienia zawierano w firmie pośrednictwa kredytowego umowę kredytową na sfinansowanie takiego zamówienia. Po zatwierdzeniu umowy przez bank zamówienie na wykonanie usługi wycofywano, a „kredytobiorca” otrzymywał gotówkę, która w ostateczności trafiała do Władysława K. Pieniądze z kredytów zaciągniętych na osoby bez ich wiedzy uzyskiwano poprzez wypłacenie z konta obsługi danego kredytu w firmie pośrednictwa kredytowego i dalej również przekazywano Władysławowi K.

Jak ustalono, występujący w sprawie „naciągacze” jak i „słupy” w związku ze swoją działalnością otrzymywali od Władysława K. wynagrodzenie, które w wielu przypadkach stanowiło część gotówki pochodzącej z wyłudzonego kredytu.

W ten sposób Władysław K. oraz pozostali jego współpracownicy doprowadzili do wyłudzenia 31 kredytów bankowych o łącznej wartości ponad 1 200 000 PLN na szkodę 5 podmiotów finansowych.

Prócz tego przestępcza działalność Władysława K. wiązała się również z wyłudzeniem przez niego kilku pożyczek na szkodę osób prywatnych o łącznej wartości prawie 700 000 PLN oraz z przywłaszczeniem pieniędzy w kwocie ponad 30 000 PLN.

Władysław K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Władysław K. to emerytowany funkcjonariusz policji, który w przeszłości był już karany sądownie za popełnienie przestępstwa p-ko mieniu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; nie były wobec niego stosowane środki zapobiegawcze.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

W sprawie 23 pozostałych oskarżonych, którzy współpracowali z Władysławem K. jako inicjatorem i koordynatorem działań w procederze wyłudzania kredytów bankowych, Prokuratura Okręgowa w Słupsku z końcem grudnia 2019r. skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia; niniejszym aktem oskarżenia zostali objęci głównie „słupy” oraz „naciągacze”, a także inne osoby współpracujące z głównym oskarżonym.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk