Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.19.2020

Slupsk, von 05 Dürfen 2020 r.

PO IV WOS 0610.19.2020

Mitteilung Nr. 19/20
(dotyczy popełnieniem szeregu oszustw przez mieszkańca powiatu słupskiego przy wykorzystaniu danych osobowych tzw. „słupów”)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu słupskiego, to jest Władysławowi K. (Jahr 62) w związku z popełnieniem szeregu oszustw, w tym oszustw kredytowych.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, iż Władysław K. war der Initiator und Koordinator der Aktivitäten bei der Erpressung von Krediten von Banken, die mit Vermittlern bei deren Aufnahme in Słupsk und Ustka zusammenarbeiten,,pl,und an dem es noch teilgenommen hat,,pl,andere beschuldigt,,pl,Wie oben erwähnt, wurde die oben genannte kriminelle Aktivität im Zeitraum ab Januar 2011 durchgeführt,,pl,bis November 2014,,pl,und es fand auf mehreren Ebenen statt,,pl, a w którym to procederze uczestniczyło jeszcze 23 innych oskarżonych.

Jak ustalono powyżej wskazana przestępcza działalność prowadzona była w okresie czasu od stycznia 2011r. do listopada 2014r. i odbywała się ona na kilku płaszczyznach, Insbesondere war es mit der Erfassung und Weiterverwendung personenbezogener Daten für kriminelle Zwecke verbunden, die sogenannten,,pl,"Polen" und "Züchtigung" nachfolgender Menschen,,pl,für die betrügerische Darlehensverträge mit ihrer Zustimmung abgeschlossen wurden,,pl,Kreditwürdigkeit von Personen zu erhalten,,pl,für die Kredite aufgenommen wurden,,pl,Es wurden gefälschte Arbeitsbescheinigungen verwendet, die für Daten verschiedener Unternehmen ausgestellt wurden,,pl,Nach Erhalt personenbezogener Daten,,pl. „słupów” oraz z „naganianiem” kolejnych osób, na które za ich zgodą były zawierane oszukańcze umowy kredytowe.

W celu uzyskania wiarygodności kredytowej osób, na które zaciągano kredyty, posługiwano się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu wystawianymi na dane różnych firm. Po uzyskaniu danych osobowych, Für die ein Darlehen aufgenommen werden kann und nach Erhalt gefälschter Arbeitsbescheinigungen wurde unter anderem ein Auftrag zur Erbringung von Dienstleistungen erstellt,,pl,für die Bereitstellung von maßgeschneiderten Möbeln in einem der Ustka-Unternehmen,,pl,Auf der Grundlage eines solchen Auftrags wurde bei der Kreditvermittlungsgesellschaft ein Kreditvermittlungsvertrag zur Finanzierung eines solchen Auftrags abgeschlossen,,pl,Nachdem die Vereinbarung von der Bank genehmigt worden war, wurde der Serviceauftrag zurückgezogen,,pl,und der "Kreditnehmer" erhielt Bargeld,,pl,die schließlich nach Władysław K. ging.,,pl. na wykonanie usługi wykonania mebli na wymiar w jednej z usteckich firm. Na podstawie takiego zamówienia zawierano w firmie pośrednictwa kredytowego umowę kredytową na sfinansowanie takiego zamówienia. Po zatwierdzeniu umowy przez bank zamówienie na wykonanie usługi wycofywano, a „kredytobiorca” otrzymywał gotówkę, która w ostateczności trafiała do Władysława K. Geld aus Darlehen, die ohne ihr Wissen an Personen aufgenommen wurden, wurde durch Abheben vom Darlehensservicekonto eines Kreditvermittlungsunternehmens erhalten und weiter an Władysław K überwiesen,,pl,im Fall von "Streichholz" und "Stangen" im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten erhielten sie von Władysław K.,,pl,Vergütung,,pl,was in vielen Fällen Teil des Geldes aus dem Erpressungsdarlehen war,,pl,Auf diese Weise Władysław K.,,pl,und seine anderen Mitarbeiter führten zur Erpressung,,pl.

Wie etabliert, występujący w sprawie „naciągacze” jak i „słupy” w związku ze swoją działalnością otrzymywali od Władysława K. wynagrodzenie, które w wielu przypadkach stanowiło część gotówki pochodzącej z wyłudzonego kredytu.

W ten sposób Władysław K. oraz pozostali jego współpracownicy doprowadzili do wyłudzenia 31 Bankdarlehen mit einem Gesamtwert über,,pl,PLN zum Nachteil,,pl,Finanzunternehmen,,pl,Darüber hinaus sind die kriminellen Aktivitäten von Władysław K.,,pl,es ging auch um die Erpressung mehrerer Kredite zum Nachteil von Privatpersonen mit einem Gesamtwert von fast,,pl,PLN und mit der Aneignung von Geld in Höhe von über,,pl,Władysław K.,,pl,Er ist ein pensionierter Polizist,,pl,der in der Vergangenheit bereits vom Gericht für die Begehung einer Straftat wegen Inhaftierung mit einer bedingten Aussetzung ihrer Vollstreckung bestraft wurde,,pl 1 200 000 PLN na szkodę 5 podmiotów finansowych.

Prócz tego przestępcza działalność Władysława K. wiązała się również z wyłudzeniem przez niego kilku pożyczek na szkodę osób prywatnych o łącznej wartości prawie 700 000 PLN oraz z przywłaszczeniem pieniędzy w kwocie ponad 30 000 PLN.

Władysław K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Władysław K. to emerytowany funkcjonariusz policji, który w przeszłości był już karany sądownie za popełnienie przestępstwa p-ko mieniu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; Es wurden keine Vorsichtsmaßnahmen gegen ihn getroffen,,pl,Er wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu Jahren für die Begehung der beschuldigten Straftaten bestraft,,pl,andere beschuldigt,,pl,die mit Władysław K zusammengearbeitet haben,,pl,als Initiator und Koordinator der Erpressung von Bankkrediten,,pl,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk Ende Dezember 2019,,pl,Sie brachte eine Anklage beim Bezirksgericht Słupsk ein,,pl,Diese Anklage betrifft hauptsächlich "Stangen" und "Streichholz".,,pl.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

W sprawie 23 pozostałych oskarżonych, którzy współpracowali z Władysławem K. jako inicjatorem i koordynatorem działań w procederze wyłudzania kredytów bankowych, Prokuratura Okręgowa w Słupsku z końcem grudnia 2019r. skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia; niniejszym aktem oskarżenia zostali objęci głównie „słupy” oraz „naciągacze”, sowie andere Personen, die mit dem Hauptbeschuldigten zusammenarbeiten,,pl,bezieht sich auf die Begehung einer Reihe von Betrügereien durch einen Einwohner des Słupsk Poviat unter Verwendung personenbezogener Daten, der sogenannten,,pl,„Säulen“,,pl,Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk hat beim Landgericht Słupsk eine Anklage gegen einen Einwohner des Słupsk-Poviat erhoben,,pl,das ist Władysław K.,,pl,im Zusammenhang mit einer Reihe von Betrug,,pl,einschließlich Kreditbetrug,,pl,dass Władysław K.,,pl.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk