Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.19.2020

Slupsk, of 05 May 2020 r.

PO IV WOS 0610.19.2020

Communication No. 19/20
(relates to committing a number of frauds by a resident of the Słupsk poviat using personal data, the so-called,,pl,"Pillars",,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to the Słupsk regional court against an inhabitant of the Słupsk poviat,,pl,this is Władysław K,,pl,in connection with a series of frauds,,pl,including credit fraud,,pl,that Władysław K,,pl. „słupów”)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu słupskiego, to jest Władysławowi K. (years 62) w związku z popełnieniem szeregu oszustw, w tym oszustw kredytowych.

The findings of the investigation results, iż Władysław K. was the initiator and coordinator of activities in the process of extorting loans from banks cooperating with intermediaries in their taking located in Słupsk and Ustka,,pl,and in which it participated yet,,pl,other accused,,pl,As stated above, the above-mentioned criminal activity was conducted in the period from January 2011,,pl,until November 2014,,pl,and it took place on several levels,,pl, a w którym to procederze uczestniczyło jeszcze 23 innych oskarżonych.

Jak ustalono powyżej wskazana przestępcza działalność prowadzona była w okresie czasu od stycznia 2011r. do listopada 2014r. i odbywała się ona na kilku płaszczyznach, in particular, it was associated with the acquisition and further use of personal data for criminal purposes, the so-called,,pl,"Poles" and "chastising" subsequent people,,pl,for which fraudulent loan agreements were concluded with their consent,,pl,To obtain creditworthiness of persons,,pl,for which loans were taken,,pl,counterfeit employment certificates issued for data from various companies were used,,pl,After obtaining personal data,,pl. „słupów” oraz z „naganianiem” kolejnych osób, na które za ich zgodą były zawierane oszukańcze umowy kredytowe.

W celu uzyskania wiarygodności kredytowej osób, na które zaciągano kredyty, posługiwano się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu wystawianymi na dane różnych firm. Po uzyskaniu danych osobowych, for which a loan can be taken and after obtaining forged employment certificates, an order for the provision of services was drawn up, among others,,pl,for the provision of custom-made furniture in one of the Ustka companies,,pl,On the basis of such an order, a credit brokerage agreement was concluded at the credit brokerage company to finance such an order,,pl,After the agreement was approved by the bank, the service order was withdrawn,,pl,and the "borrower" received cash,,pl,which eventually went to Władysław K.,,pl. na wykonanie usługi wykonania mebli na wymiar w jednej z usteckich firm. Na podstawie takiego zamówienia zawierano w firmie pośrednictwa kredytowego umowę kredytową na sfinansowanie takiego zamówienia. Po zatwierdzeniu umowy przez bank zamówienie na wykonanie usługi wycofywano, a „kredytobiorca” otrzymywał gotówkę, która w ostateczności trafiała do Władysława K. Money from loans taken out to persons without their knowledge was obtained by withdrawing from the loan servicing account of a credit brokerage company and further transferred to Władysław K,,pl,in the case of "matchstick" and "poles" in connection with their activities they received from Władysław K.,,pl,reward,,pl,which in many cases was part of the cash from the extortion loan,,pl,In this way Władysław K.,,pl,and his other associates led to extortion,,pl.

As established, występujący w sprawie „naciągacze” jak i „słupy” w związku ze swoją działalnością otrzymywali od Władysława K. wynagrodzenie, które w wielu przypadkach stanowiło część gotówki pochodzącej z wyłudzonego kredytu.

W ten sposób Władysław K. oraz pozostali jego współpracownicy doprowadzili do wyłudzenia 31 bank loans with a total value over,,pl,PLN to the detriment,,pl,financial entities,,pl,In addition, the criminal activities of Władysław K.,,pl,it was also related to extorting several loans to the detriment of private individuals with a total value of almost,,pl,PLN and with the appropriation of money in the amount of over,,pl,Władysław K.,,pl,he is a retired police officer,,pl,who in the past has already been punished by court for committing an offense for imprisonment with a conditional suspension of its execution,,pl 1 200 000 PLN na szkodę 5 podmiotów finansowych.

Prócz tego przestępcza działalność Władysława K. wiązała się również z wyłudzeniem przez niego kilku pożyczek na szkodę osób prywatnych o łącznej wartości prawie 700 000 PLN oraz z przywłaszczeniem pieniędzy w kwocie ponad 30 000 PLN.

Władysław K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Władysław K. to emerytowany funkcjonariusz policji, który w przeszłości był już karany sądownie za popełnienie przestępstwa p-ko mieniu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; no precautionary measures were taken against him,,pl,He is punishable by imprisonment of up to years for committing the accused offenses,,pl,other accused,,pl,who collaborated with Władysław K,,pl,as the initiator and coordinator of bank loan extortion,,pl,District Prosecutor's Office in Słupsk at the end of December 2019,,pl,she brought an indictment to the Słupsk District Court,,pl,this indictment covers mainly "poles" and "matchstick",,pl.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

W sprawie 23 pozostałych oskarżonych, którzy współpracowali z Władysławem K. jako inicjatorem i koordynatorem działań w procederze wyłudzania kredytów bankowych, Prokuratura Okręgowa w Słupsku z końcem grudnia 2019r. skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia; niniejszym aktem oskarżenia zostali objęci głównie „słupy” oraz „naciągacze”, as well as other people cooperating with the main accused,pl.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk