Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.2.2019

Slupsk, of 09 January 2019 r.

 

PO IV WOS 0610.2.2019

 

Communication No. 2/2019
(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

W śledztwie dotyczącym tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Andrzejowi N. zarzut popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nie przekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe na terenie powiatu chojnickiego alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, and then he submitted explanations in accordance with the actual state of affairs set out in the case,,pl,Summer, then retired Director of the Security and Crisis Management Department of the Poviat Starosty in Chojnice,,pl,to the duties of which, among others,,pl,it was then necessary to transfer to the lower management level of weather alerts,,pl,Andrzej N,,pl,In the case, the evidence activities planned by the prosecutor are still being implemented,,pl,after which further decisions will be made,,pl.

Andrzej N. to 67 letni emerytowany już ówczesny Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało wtedy przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W sprawie obecnie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności dowodowe, po przeprowadzeniu których będą podejmowane dalsze decyzje, not excluding the decision to present criminal charges against other persons,pl.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk