Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.2.2021

Слупск, из 07 Января 2021 R.

PO IV WOS 0610.2.2021

Сообщение № 2/2021

(dotycz szeregu wyłudzeń internetowych przez mieszkankę Ustki)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Elżbiecie L. (лет 29) w związku z szeregiem oszustw internetowych dokonanych za pośrednictwem portalu internetowego OLX oraz Facebook.

Z ustaleń postępowania wynika, iż Elżbieta L. swą przestępczą działalność prowadziła ze swojego miejsca zamieszkania w Ustce oferując za pośrednictwem portalu internetowego OLX oraz Facebook kupno różnego rodzaju drobnych przedmiotów, głównie kupno używanych zabawek, odzieży oraz akcesoriów dziecięcych. Elżbieta L. wystawiając do sprzedaży tego rodzaju przedmioty, po dokonaniu za nie płatności za pośrednictwem bankowości internetowej przedmioty te jednakże nie przesyłała ich nabywcom, co miała następować w przesyłkach kurierskich.

Jak ustalono Elżbieta L. w okresie czasu od stycznia 2018r. do maja 2019r. za pośrednictwem internetu przeprowadziła łącznie 293 tego rodzaju oszukańczych transakcji wyłudzając na szkodę takiej samej ilości pokrzywdzonych zamieszkałych na terenie całego kraju kwoty od kilkunastu do kilkuset złotych.

Z ustaleń postępowania wynika, iż Elżbieta L. prowadząc swoją przestępczą działalność wyłudziła w ten sposób płatności za sprzedaż fikcyjnych przedmiotów na łączną kwotę prawie 50 000 PLN.

Elżbieta L. przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełniania zarzucanych jej przestępstw, po czym odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Na etapie postępowania przygotowawczego wobec Elżbiety L. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz nakazu powstrzymywania się od działalności internetowej polegającej na oferowaniu do sprzedaży jakichkolwiek przedmiotów.

Elżbieta L. wcześnie była karana sądownie głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym również za oszustwa, przy czym obecnie za popełnione oszustwa odbywa ona karę pozbawienia wolności.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 34 tomy, w których zgromadzono łącznie ponad 6800 stron różnego rodzaju dokumentacji, w tym protokoły przesłuchania pokrzywdzonych, dokumentację bankową oraz opinię biegłego z zakresu informatyki. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na ponad 70 stronach. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarcza i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Elżbiecie L. za popełnienie zarzucanych jej przestępstw grozi kara nawet do 8 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk