Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.20.2018

Słupsk,  16 lutego   2018r.

PO IV WOS 0610.20.2018

Komunikat Nr 20/18

( dot. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem)

 

Informuję uprzejmie , iż w dniach 19 -25  lutego 2018r. w jednostkach prokuratury okręgu słupskiego, t.j. w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w prokuraturach rejonowych w Słupsku, Lęborku, Chojnicach, Miastku, Bytowie i Człuchowie, wzorem lat ubiegłych zorganizowany zostanie „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach jego obchodów we wszystkich wskazanych jednostkach prokuratury wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom , które czują się osobami pokrzywdzonymi .

Porady prawne będą udzielane w siedzibach wskazanych wyżej jednostek prokuratury w godzinach 9.00 – 15.00, a konkretne miejsca pełnienia dyżurów oraz nazwiska prokuratorów udzielających porad prawnych będą zamieszczone na tablicach informacyjnych  poszczególnych prokuratur.

 

Rzecznik  Prasowy

Paweł Wnuk