Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.20.2020

Slupsk, of 20 May 2020 r.

PO IV WOS 0610.20.2020

 

Communication No. 20/20
(It refers to the change of the District Prosecutor in Slupsk,,pl,Attorney General with effect from,,pl,Ms. Renata prosecutor appealed Krzaczek-Śniegocka from the function of the District Prosecutor in Slupsk,,pl,entrusting fulfill this function from,,pl,Mr. Peter prosecutor Nierebińskiemu,,pl,Mr. Attorney Peter graduated Nierebiński prosecutor in the Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,then from February 2003,,pl,He worked as an assessor,,pl,and from February 2005,,pl,Senior prosecutor at the Prosecutor's Office in Sławno,,pl)

 

Z dniem 20 maja 2020r. The Prosecutor General appointed Ms. Prosecutor Magdalena Gadoś to act as the District Prosecutor in Słupsk,,pl,while the current head of the Słupsk District Prosecutor's Office,,pl,this is Mr. Prosecutor Piotr Nierebiński was delegated to the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,where he is waiting for new duties to be assigned to him in the Finance and Tax Offense Department,,pl,Prosecutor Magdalena Gadoś completed her prosecutorial apprenticeship at the District Prosecutor's Office in Słupsk in September 2004.,,pl,then from January 2005,,pl, natomiast dotychczasowy szef słupskiej prokuratury rejonowej, to jest Pan prokurator Piotr Nierebiński został delegowany do Prokuratury Okręgowej w Słupsku, gdzie oczekuje na wyznaczenie mu nowych obowiązków w Dziale Przestępczości Finansowo-Skarbowej.

Pani prokurator Magdalena Gadoś aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku we wrześniu 2004r; następnie od stycznia 2005r. pracowała na stanowisku asesora, and since February 2006,,pl,as a prosecutor,,pl,first at the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl,and then from January 2008,,pl,During the period from May 2012,,pl,Prosecutor Magdalena Gadoś was the Deputy District Prosecutor in Miastko,,pl,and in the period from May 2015,,pl,until April 2016,,pl,function of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,Mrs. Magdalena Gadoś then in April 2017,,pl,she moved to the District Prosecutor's Office in Wolsztyn,,pl,where she was the prosecutor until September 2019.,,pl. na stanowisku prokuratora, najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, a potem od stycznia 2008r. the Prosecutor's Office in Slupsk.

W okresie czasu od maja 2012r. do maja 2015r. Pani prokurator Magdalena Gadoś pełniła funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Miastku, a w okresie czasu od maja 2015r. do kwietnia 2016r. funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Pani Magdalena Gadoś następnie w kwietniu 2017r. przeniosła się do Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, gdzie obowiązki prokuratora pełniła do września 2019r., after which she returned again to the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,and since February 2005,,pl,where in February 2018,,pl,he took the position of the District Prosecutor in Słupsk,,pl.

Pan prokurator Piotr Nierebiński aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od lutego 2003r. pracował na stanowisku asesora, a od lutego 2005r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie.

In the period from February 2008,,pl,Mark 2017r,,pt,He served as Deputy District Attorney in Sławno,,pl,Mr. Peter Nierebiński prosecutor to the Prosecutor's Office in Slupsk returned in October 2017,,pl,where previously he dealt with the conduct and supervision of investigations and inquiries,,pl. do marca 2017r. pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Sławnie.

Pan prokurator Piotr Nierebiński do Prokuratury Rejonowej w Słupsku powrócił w październiku 2017r. gdzie w lutym 2018r. objął stanowisko Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk