Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.20.2020

Слупск, из 20 Мочь 2020 R.

PO IV WOS 0610.20.2020

 

Сообщение № 20/20
(dotyczy zmiany na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Słupsku)

 

Z dniem 20 maja 2020r. Prokurator Generalny powołał Panią prokurator Magdalenę Gadoś do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Słupsku, natomiast dotychczasowy szef słupskiej prokuratury rejonowej, это господин прокурор Петр Неребиньский был делегирован в районную прокуратуру в Слупске,,pl,где он ждет новых обязанностей, которые ему будут поручены в Департаменте финансовых и налоговых преступлений,,pl,Прокурор Магдалена Гадонь завершила свое прокурорское обучение в районной прокуратуре в Слупске в сентябре 2004 года.,,pl,затем с января 2005 года,,pl,и с февраля 2006 года,,pl,в качестве прокурора,,pl,сначала в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,а затем с января 2008 года,,pl,В период с мая 2012 года,,pl, gdzie oczekuje na wyznaczenie mu nowych obowiązków w Dziale Przestępczości Finansowo-Skarbowej.

Pani prokurator Magdalena Gadoś aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku we wrześniu 2004r; następnie od stycznia 2005r. pracowała na stanowisku asesora, a od lutego 2006r. na stanowisku prokuratora, najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, a potem od stycznia 2008r. Прокуратура в Слупске.

W okresie czasu od maja 2012r. do maja 2015r. Прокурор Магдалена Гадог была заместителем районного прокурора в Мястко,,pl,и в период с мая 2015 года,,pl,до апреля 2016 года,,pl,функция заместителя районного прокурора в Слупске,,pl,Госпожа Магдалена Гадо тогда в апреле 2017,,pl,она переехала в районную прокуратуру в Вольштыне,,pl,где она была прокурором до сентября 2019 года.,,pl,после чего она снова вернулась в районную прокуратуру в Слупске,,pl,и с февраля 2005 года,,pl,где в феврале 2018,,pl,он занял должность окружного прокурора в Слупске,,pl, a w okresie czasu od maja 2015r. do kwietnia 2016r. funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Pani Magdalena Gadoś następnie w kwietniu 2017r. przeniosła się do Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, gdzie obowiązki prokuratora pełniła do września 2019r., po czym ponownie powróciła do Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Pan prokurator Piotr Nierebiński aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od lutego 2003r. pracował na stanowisku asesora, a od lutego 2005r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie.

W okresie czasu od lutego 2008r. do marca 2017r. pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Sławnie.

Pan prokurator Piotr Nierebiński do Prokuratury Rejonowej w Słupsku powrócił w październiku 2017r. gdzie w lutym 2018r. objął stanowisko Prokuratora Rejonowego w Słupsku.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk