Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.20.2021

Slupsk, of 30 June 2021 r.

PO IV WOS 0610.20.2021

Communication No. 20/21

(dotyczy rozboju na pracowniku firmy kurierskiej)

Prokuratura Rejonowa w Bytowie skierowała do bytowskiego sądu rejonowego akt oskarżenia p-ko Oskarowi S. (years 19) oraz Kacprowi R. (years 19) w związku dokonaniem przez nich rozboju na pracowniku firmy kurierskiej, a także p-ko Krystianowi Z. (years 19) w związku z udzieleniem w/w oskarżonym pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej oraz w związku z paserstwem części skradzionych pieniędzy.

Oskar S., Kacper R. oraz Krystian Z. to młodociani i pozostający na utrzymaniu rodziców mieszkańcy Kościerzyny.

As established, w kwietniu tego roku Oskar S. oraz Kacper R. chcąc zrealizować na szybko zaplanowany przez siebie napad, przyjechali w tym celu do Bytowa, gdzie około godziny 15.00 przy jednej z ulic dokonali rozboju na kurierze jednej ze znanych firm kurierskich działających na terenie kraju. Na miejsce napadu Oskar S. oraz Kacper R. przyjechali samochodem należącym do Kacpra R. z ich miejsca zamieszkania, to jest z Kościerzyny.

Podczas dokonanego napadu Oskar S. oraz Kacper R. do obezwładnienia pracownika firmy kurierskiej wykorzystali gaz pieprzowy, którym trzy krotnie spryskano mu oczy; sprawcy podczas napadu użyli również przemocy fizycznej kopiąc pokrzywdzonego w okolice żeber oraz nóg; mieli oni także twarze zasłonięte maseczkami. Po obezwładnieniu pracownika firmy kurierskiej sprawcy napadu zabrali mu saszetkę z zawartością pieniędzy w kwocie 9 500 PLN.

W wyniku napadu pracownik firmy kurierskiej doznał chemicznego oparzenia oczu i twarzy oraz licznych lekkich obrażeń tułowia oraz kończyn.

Świadkiem niniejszego napadu był przechodzący tamtędy mężczyzna, który śpiesząc z pomocą pracownikowi firmy kurierskiej podjął próbę zatrzymania sprawców przestępstwa. W wyniku tych działań mężczyzna ten zdołał zatrzymać Oskara S., który następnie został oddany w ręce policji; zatrzymanie Kacpra R. stało się jednakże niemożliwe, albowiem ten w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionych pieniędzy zagroził mężczyźnie nielegalnie posiadanym przez siebie pistoletem gazowym. Na skutek tych gróźb Kacper R. zdołał zbiec z miejsca napadu, po czym powrócił swoim samochodem do Kościerzyny. W Kościerzynie następnie jego kolega Krystian Z. najpierw pomógł mu w ukryciu skradzionych pieniędzy, a potem odwiózł go swoim samochodem do domu, gdzie zostali zatrzymani przez policję. Jak ustalono Krystian Z. za udzieloną pomoc Kacprowi R. otrzymał od niego 1000 PLN oraz kolejne 30 PLN tytułem zwrotu poniesionych wydatków na paliwo do samochodu.

Oskar S. oraz Kacper R. przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, po czym w złożonych wyjaśnieniach potwierdzili przebieg opisywanych wydarzeń; stwierdzili oni jednakże, iż nie mieli świadomości tego, że posiadanie palnej broni gazowej wymaga pozwolenia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krystian Z. natomiast nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, po czym złożył wyjaśnienia zgodne z poczynionymi w sprawie ustaleniami.

Wobec Oskara S. oraz Kacpra R. na etapie postępowania prokuratorskiego zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Powyżej wskazane osoby dotychczas nie były karane sądownie.

Oskarowi S. oraz Kacprowi R. za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 12 years imprisonment, natomiast Krystianowi Z. kara do 5 years imprisonment.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk