Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.21.2021

Słupsk, dnia 02 lipca 2021 r.

PO IV WOS 0610.21.2021

Komunikat nr 21/2021

(dotyczy szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych przez członków grupy przestępczej kierowanej przez  Krystynę P.)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku  akt oskarżenia p-ko Wojciechowi R. (lat 39), Piotrowi L. (lat 39),  Justynie T. (lat 30) oraz Katarzynie G. (lat 33) w związku z popełnieniem szeregu przestępstw polegających na udziale  w wyłudzeniu oraz usiłowaniu wyłudzenia  ponad kilkuset pożyczek gotówkowych.

Oskarżeni to osoby powiązane z przestępczą działalnością Krystyny P., czyli osoby stojącej na czele zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pożyczek tzw. „chwilówek”; to właśnie w ramach tej  grupy, pośród powyżej wskazanych oskarżonych działali  Wojciech R. oraz Piotr L.

Oskarżeni to mieszkańcy Województwa Śląskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego  oraz Lubuskiego.

Według ustaleń śledztwa przestępcza działalność  oskarżonych obejmowała okres czasu od maja 2017r. do października  2018r. i była ona prowadzona  za pośrednictwem biur doradztwa finansowego zlokalizowanych w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim,  Sępólnie Krajeńskim oraz Szczecinie. Jak ustalono do zawierania umów pożyczkowych przez oskarżonych wykorzystywane były nielegalnie pozyskane dane osobowe osób, które nie miały wiedzy o fakcie zawierania tego rodzaju umów. Biura pośrednictwa finansowego, w których kwitł przestępczy proceder stworzone były natomiast specjalnie właśnie w celu popełnienia tego rodzaju przestępstw i powstały one z inicjatywy Krystyny P,  ale i również Wojciecha R.

Jak ustalono, w ten sposób doszło do zawarcia oraz usiłowania zawarcia łącznie ponad 380 umów pożyczkowych, przy czym każda z nich opiewała na kwotę od 1000 do 6000 PLN. Przedstawione oskarżonym zarzuty przestępstwa dotyczą więc wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia  różnej wysokości kwot pieniędzy, przy czym  łączna wartość podejrzanych  umów pożyczkowych  opiewała  na kwotę ponad           1 800 000 PLN.  Przestępczą działalnością oskarżonych dotkniętych zostało kilka firm zajmujących się udzielaniem krótkotrwałych pożyczek gotówkowych oraz 65 osób fizycznych, których dane osobowe zostały bez ich wiedzy wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Wojciech R.  przesłuchany w charakterze podejrzanego do popełnienia zarzucanych mu przestępstw przyznał się jedynie częściowo; pozostali oskarżeni, to jest  Piotr L., Katarzyna G.   oraz  Justyna T. do zarzucanych im przestępstw się nie przyznali.

Spośród występujących w sprawie oskarżonych wobec Wojciecha R. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który następnie został zamieniony na dozór policji,  zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 PLN. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowane zostały  zapobiegawcze środki wolnościowe, to jest dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Na  mieniu Wojciecha R. na poczet przyszłych kar oraz roszczeń majątkowych dokonano zabezpieczenia pieniędzy oraz  biżuterii o łącznej wartości prawie 200 000 PLN.

Wojciech R., Piotr L.  oraz  Justyna T. w przeszłości byli karani sądownie;  Katarzyna G. natomiast wcześniej nie była karana sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują prawie  26 tomów, w których zgromadzono łącznie prawie 5200 stron różnego rodzaju dokumentacji. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na blisko 500 stronach.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez KMP w Słupsku.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw  grozi kara nawet do 12  lat pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia śledztwo w sprawie   Krystyny P. oraz innym powiązanym z nią osobom prowadzone jest od ponad 2 lat., kiedy to w październiku 2018r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie  w   zorganizowanej  grupie  przestępczej    mającej   na  celu popełnianie    przestępstw przeciwko  mieniu  i  dokumentom, dokonanie oszustw przy  pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.  Na czele rozbitej grupy przestępczej stała Krystyna P., która zorganizowała przestępczy proceder,  a sama grupa działała  na terenie wielu województw na terenie całego kraju i obejmowała ona lata 2016-2018 (patrz: Komunikat Nr 58/18).

W związku z działalnością grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P. wcześniej, bo w styczniu tego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku  wniosła do Sądu akt oskarżenia oraz innego rodzaju skargi publiczne p-ko 25 innym oskarżonym, w tym p-ko Krystynie P. (patrz: Komunikat Nr 6/21).

Śledztwo w sprawie działalności grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P. w zakresie głównych wątków postępowania jest wciąż kontynuowane.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk