Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.21.2021

Slupsk, von 02 Juli 2021 r.

PO IV WOS 0610.21.2021

Mitteilung Nr. 21/2021

(dotyczy szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu pożyczek gotówkowych przez członków grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P.)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Wojciechowi R. (Jahr 39), Piotrowi L. (Jahr 39), Justynie T. (Jahr 30) oraz Katarzynie G. (Jahr 33) w związku z popełnieniem szeregu przestępstw polegających na udziale w wyłudzeniu oraz usiłowaniu wyłudzenia ponad kilkuset pożyczek gotówkowych.

Oskarżeni to osoby powiązane z przestępczą działalnością Krystyny P., czyli osoby stojącej na czele zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pożyczek tzw. „chwilówek”; to właśnie w ramach tej grupy, pośród powyżej wskazanych oskarżonych działali Wojciech R. oraz Piotr L.

Oskarżeni to mieszkańcy Województwa Śląskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz Lubuskiego.

Według ustaleń śledztwa przestępcza działalność oskarżonych obejmowała okres czasu od maja 2017r. do października 2018r. i była ona prowadzona za pośrednictwem biur doradztwa finansowego zlokalizowanych w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sępólnie Krajeńskim oraz Szczecinie. Jak ustalono do zawierania umów pożyczkowych przez oskarżonych wykorzystywane były nielegalnie pozyskane dane osobowe osób, które nie miały wiedzy o fakcie zawierania tego rodzaju umów. Biura pośrednictwa finansowego, w których kwitł przestępczy proceder stworzone były natomiast specjalnie właśnie w celu popełnienia tego rodzaju przestępstw i powstały one z inicjatywy Krystyny P, ale i również Wojciecha R.

Wie etabliert, w ten sposób doszło do zawarcia oraz usiłowania zawarcia łącznie ponad 380 umów pożyczkowych, przy czym każda z nich opiewała na kwotę od 1000 von 6000 PLN. Przedstawione oskarżonym zarzuty przestępstwa dotyczą więc wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia różnej wysokości kwot pieniędzy, przy czym łączna wartość podejrzanych umów pożyczkowych opiewała na kwotę ponad 1 800 000 PLN. Przestępczą działalnością oskarżonych dotkniętych zostało kilka firm zajmujących się udzielaniem krótkotrwałych pożyczek gotówkowych oraz 65 osób fizycznych, których dane osobowe zostały bez ich wiedzy wykorzystane do popełnienia przestępstwa.

Wojciech R. przesłuchany w charakterze podejrzanego do popełnienia zarzucanych mu przestępstw przyznał się jedynie częściowo; pozostali oskarżeni, to jest Piotr L., Katarzyna G. oraz Justyna T. do zarzucanych im przestępstw się nie przyznali.

Spośród występujących w sprawie oskarżonych wobec Wojciecha R. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który następnie został zamieniony na dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 PLN. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowane zostały zapobiegawcze środki wolnościowe, to jest dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Na mieniu Wojciecha R. na poczet przyszłych kar oraz roszczeń majątkowych dokonano zabezpieczenia pieniędzy oraz biżuterii o łącznej wartości prawie 200 000 PLN.

Wojciech R., Piotr L. oraz Justyna T. w przeszłości byli karani sądownie; Katarzyna G. natomiast wcześniej nie była karana sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują prawie 26 tomów, w których zgromadzono łącznie prawie 5200 stron różnego rodzaju dokumentacji. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na blisko 500 stronach.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku prowadzone było przez KMP w Słupsku.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 12 Jahren Haft verurteilt.

Dla przypomnienia śledztwo w sprawie Krystyny P. oraz innym powiązanym z nią osobom prowadzone jest od ponad 2 lat., kiedy to w październiku 2018r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, dokonanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych oraz pranie brudnych pieniędzy. Na czele rozbitej grupy przestępczej stała Krystyna P., która zorganizowała przestępczy proceder, a sama grupa działała na terenie wielu województw na terenie całego kraju i obejmowała ona lata 2016-2018 (patrz: Mitteilung Nr. 58/18).

W związku z działalnością grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P. wcześniej, bo w styczniu tego roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku wniosła do Sądu akt oskarżenia oraz innego rodzaju skargi publiczne p-ko 25 innym oskarżonym, w tym p-ko Krystynie P. (patrz: Mitteilung Nr. 6/21).

Śledztwo w sprawie działalności grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P. w zakresie głównych wątków postępowania jest wciąż kontynuowane.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk