Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.22.2019

Slupsk, of 22 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.22.2019

Communication No. 22/2019

(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstwa kolejnym 2 people, to jest synoptykowi z IMGW w Krakowie Witoldowi W. oraz synoptykowi centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie Marii M., którzy to w dniu nawałnicy pełnili dyżury meteorologiczne z kompetencjami podejmowania decyzji dla obszaru całego kraju. Osobom tym zarzucono nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych polegające na nie podwyższeniu dla obszaru województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia meteorologicznego z 2 to 3 stopień zagrożenia, pomimo istniejących ku temu przesłanek.

Witold W. oraz Maria M. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a następnie odmówili wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec powyżej wskazanym podejrzanym nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Za popełnienie zarzucanego przestępstwa niniejszym podejrzanym będzie groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione 3 people, to jest: byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach Andrzejowi N., a także komendantowi obozu harcerskiego w Suszku Mateuszowi I. oraz jego zastępcy Włodzimierzowi D.

W śledztwie obecnie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności postępowania przygotowawczego; okres śledztwa w niniejszej sprawie został przedłużony do dnia 30 września 2019r., w tym też terminie planowane jest jego zakończenie.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk