Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.22.2019

Слупск, из 22 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.22.2019

Сообщение № 22/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstwa kolejnym 2 люди, to jest synoptykowi z IMGW w Krakowie Witoldowi W. oraz synoptykowi centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie Marii M., którzy to w dniu nawałnicy pełnili dyżury meteorologiczne z kompetencjami podejmowania decyzji dla obszaru całego kraju. Osobom tym zarzucono nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych polegające na nie podwyższeniu dla obszaru województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia meteorologicznego z 2 к 3 stopień zagrożenia, pomimo istniejących ku temu przesłanek.

Witold W. oraz Maria M. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a następnie odmówili wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec powyżej wskazanym podejrzanym nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Za popełnienie zarzucanego przestępstwa niniejszym podejrzanym będzie groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione 3 люди, to jest: byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach Andrzejowi N., a także komendantowi obozu harcerskiego w Suszku Mateuszowi I. oraz jego zastępcy Włodzimierzowi D.

W śledztwie obecnie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności postępowania przygotowawczego; okres śledztwa w niniejszej sprawie został przedłużony do dnia 30 września 2019r., w tym też terminie planowane jest jego zakończenie.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk