Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.22.2020

Slupsk, of 27 maja 2020r.

PO IV WOS 0610.22.2020

Communication No. 22/20

(concerns the assault on officers of the Poviat Police Headquarters in Bytów,,pl,The District Prosecutor's Office in Bytów supervises the investigation in connection with the assault on officers of the Poviat Police Headquarters in Bytów,,pl,which in the Bytów police station,,pl,with the help of a service gun pulled out of one of the police officers, Szymon B committed,,pl,when embedding Szymon B,,pl,in a police room for detainees,,pl)

 

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje śledztwo w związku z napaścią na funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, jakiej na terenie bytowskiej komendy policji, przy pomocy wyrwanego jednemu z policjantów służbowego pistoletu dopuścił się Szymon B.

Do zdarzenia doszło w dniu 10 maja 2020r. podczas osadzania Szymona B. w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, who earlier after police intervention was detained for sobering up and for clarification in relation to the intentional destruction of the equipment of a summer house in Kłączno,,pl,As established Szymon B,,pl,he spent his holidays in Kłączno,,pl,where he and his friends rented a summer house on a nearby lake. According to the accounts of the witnesses heard,,pl,that Szymon B,,pl,while drinking alcohol without reason, he suddenly began to destroy the equipment of the summer house,,pl,Simon B.,,pl. Jak ustalono Szymon B. w Kłącznie spędzał urlop, gdzie wraz ze znajomymi wynajmował domek letniskowy nad pobliskim jeziorem. Z relacji przesłuchanych świadków wynika, iż Szymon B. podczas wspólnego spożywania alkoholu bez powodu nagle zaczął niszczyć elementy wyposażenia domku letniskowego.

Szymon B. after transporting him to the Poviat Police Headquarters in Bytów,,pl,during his detention in a police detention room, he first made an unsuccessful attempt to escape,,pl,and then, behaving very aggressively, jerked and pushed away police officers present there,,pl,then he snatched one of the service pistols in his thigh holster,,pl,who then directed towards the second of the policemen,,pl,As a result of immediate intervention, this police officer present there managed to Simon B,,pl, podczas jego osadzania w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych najpierw podjął nieskuteczną próbę ucieczki, a następnie zachowując się bardzo agresywnie szarpał i odpychał obecnych tam funkcjonariuszy policji, po czym wyrwał jednemu z nich umieszczony w kaburze udowej pistolet służbowy, który następnie skierował w kierunku drugiego z policjantów. Na skutek natychmiastowej interwencji pistolet ten obecni tam funkcjonariusze policji zdołali Szymonowi B. answer,,pl,which prevented the gun from firing,,pl,After conducting at Szymon B.,,pl,testing for alcohol content in his exhaled air turned out to be,,pl,that he was intoxicated with almost,,pl,blood alcohol,,pl,After sobering up with the participation of Szymon B.,,pl,prosecutor's actions were carried out, as a result of which it was decided to submit to the Court a request for his detention on remand,,pl,District Court in Bytów considering this application on,,pl, co zapobiegło niebezpieczeństwu wystrzału z pistoletu.

Po przeprowadzeniu u Szymona B. badania na zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu okazało się, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości posiadając prawie 1,5 alkoholu we krwi.

Po wytrzeźwieniu z udziałem Szymona B. zostały przeprowadzone czynności prokuratorskie na skutek których zdecydowano o skierowaniu do Sadu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Sad Rejonowy w Bytowie rozpoznając niniejszy wniosek w dniu 12 maja 2020r. decided to detain him for a period of time,,pl,during the interrogation conducted with his participation, he confessed to the assault on police officers and denied that he was the perpetrator of the destruction of the equipment of the summer house,,pl,summer man permanently living and working in the Netherlands for several years,,pl,in the past he was convicted of a crime of possessing and giving a drug,,pl 3 m-cy.

Szymon B. podczas przeprowadzonego z jego udziałem przesłuchania przyznał się do napaści na policjantów oraz zaprzeczył temu by to on był sprawcą zniszczenia wyposażenia domku letniskowego.

Szymon B. to 26 letni mężczyzna od kilku lat na stałe zamieszkujący oraz pracujący w Holandii.

Szymon B. w przeszłości był karany sądownie za popełnienie przestępstwa posiadania i udzielania narkotyków; obecnie za popełnienie zarzucanych mu przestępstw będzie mu groziła mi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk