Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.22.2020

Слупск, из 27 maja 2020r.

PO IV WOS 0610.22.2020

Сообщение № 22/20

(dotyczy napaści na funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Bytowie nadzoruje śledztwo w związku z napaścią na funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, jakiej na terenie bytowskiej komendy policji, przy pomocy wyrwanego jednemu z policjantów służbowego pistoletu dopuścił się Szymon B.

Do zdarzenia doszło w dniu 10 maja 2020r. podczas osadzania Szymona B. w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, который ранее после вмешательства полиции был задержан за вытрезвление и за разъяснения в отношении преднамеренного уничтожения оборудования дачи в Клично,,pl,Как установил Шимон Б,,pl,он провел свой отпуск в Kłączno,,pl,где он и его друзья арендовали летний дом на соседнем озере. По показаниям свидетелей слышал,,pl,что Шимон Б,,pl,выпивая алкоголь без причины, он внезапно начал разрушать оборудование дачи,,pl,Саймон Б.,,pl. Jak ustalono Szymon B. w Kłącznie spędzał urlop, gdzie wraz ze znajomymi wynajmował domek letniskowy nad pobliskim jeziorem. Z relacji przesłuchanych świadków wynika, iż Szymon B. podczas wspólnego spożywania alkoholu bez powodu nagle zaczął niszczyć elementy wyposażenia domku letniskowego.

Szymon B. после транспортировки его в полицейский участок Повята в Бытуве,,pl,во время его содержания под стражей в полиции он сначала предпринял безуспешную попытку побега,,pl,а затем, ведя себя очень агрессивно, дернул и оттолкнул присутствующих там полицейских,,pl,Затем он схватил один из служебных пистолетов в кобуру бедра,,pl,который затем направился ко второму из полицейских,,pl,В результате немедленного вмешательства этот полицейский, присутствовавший там, сумел Саймона Б,,pl, podczas jego osadzania w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych najpierw podjął nieskuteczną próbę ucieczki, a następnie zachowując się bardzo agresywnie szarpał i odpychał obecnych tam funkcjonariuszy policji, po czym wyrwał jednemu z nich umieszczony w kaburze udowej pistolet służbowy, który następnie skierował w kierunku drugiego z policjantów. Na skutek natychmiastowej interwencji pistolet ten obecni tam funkcjonariusze policji zdołali Szymonowi B. ответ,,pl,что препятствовало стрельбе из пистолета,,pl,После проведения у Шимона Б.,,pl,Проверка на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалась,,pl,что он был опьянен почти,,pl,алкоголь в крови,,pl,После вытрезвления с участием Шимона Б.,,pl,были проведены действия прокурора, в результате которых было принято решение подать в суд запрос о его содержании под стражей,,pl,Районный суд в Бытуве рассматривает это заявление,,pl, co zapobiegło niebezpieczeństwu wystrzału z pistoletu.

Po przeprowadzeniu u Szymona B. badania na zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu okazało się, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości posiadając prawie 1,5 alkoholu we krwi.

Po wytrzeźwieniu z udziałem Szymona B. zostały przeprowadzone czynności prokuratorskie na skutek których zdecydowano o skierowaniu do Sadu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Sad Rejonowy w Bytowie rozpoznając niniejszy wniosek w dniu 12 maja 2020r. решил задержать его на некоторое время,,pl,во время допроса, проведенного с его участием, он признался в нападении на сотрудников милиции и отрицал, что являлся виновником уничтожения оборудования дачи,,pl,летний мужчина постоянно живет и работает в Нидерландах уже несколько лет,,pl,в прошлом он был осужден за преступление, связанное с хранением и употреблением наркотиков,,pl 3 m-cy.

Szymon B. podczas przeprowadzonego z jego udziałem przesłuchania przyznał się do napaści na policjantów oraz zaprzeczył temu by to on był sprawcą zniszczenia wyposażenia domku letniskowego.

Szymon B. to 26 letni mężczyzna od kilku lat na stałe zamieszkujący oraz pracujący w Holandii.

Szymon B. w przeszłości był karany sądownie za popełnienie przestępstwa posiadania i udzielania narkotyków; obecnie za popełnienie zarzucanych mu przestępstw będzie mu groziła mi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk