Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610. 23 .2017

Slupsk, 7 marca 2017r.

PO IV WOS 0610. 23 .2017
Nachdem ich Ds. 47.2016

Mitteilung Nr. 23/17

 

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bułgarii, Rizowi K., Verdacht der, iż w latach 2013-2016 na terenie powiatu chojnickiego, tucholskiego i poznańskiego, a także w Tucholi, Czersku, Malborku i innych miejscowościach, poprzez werbunek, wykorzystując krytyczne położenie Agnieszki R. związane z brakiem środków finansowych na utrzymanie dopuścił się wobec niej przestępstwa kwalifikowanego jako handel ludźmi, bowiem poprzez wielokrotne bicie jej po całym ciele w krótkich odstępach czasu i grożenie użyciem przemocy zmuszał ją do uprawiania prostytucji czerpiąc z tego korzyści majątkowe, tj. zu handeln, mit Artikel. 189a§1kk i art. 203 Strafgesetzbuchs und Artikel. 204§1i2kk przy zast. art. 11§ 2KK in Verbindung. Artikel. 12kk.

Riza K. auch mit den geladenen, iż w latach 2013-2016 w tych samych miejscach, poprzez bicie Agnieszki R. po całym ciele i grożenie użyciem przemocy, wielokrotnie doprowadził ją do obcowania płciowego t.j. o czyn z art.197§1kk w zw. Artikel. 12 kk.

Za przypisane czyny grozi oskarżonemu nawet do 15 Jahren Haft verurteilt.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto na podstawie zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzoną. Oskarżonego Riza K. poznała w Ciechocinku, gdzie zaproponował jej pracę przy handlu obwoźnym . Następnie powiedział jej, iż praca będzie polegać na świadczeniu usług seksualnych na drodze. Pokrzywdzona, znajdująca się w krytycznej sytuacji życiowej wyraziła na to zgodę, pod warunkiem, iż sama zdecyduje o zakończeniu takiej działalności.

Od tego czasu Agnieszka R. świadczyła za pieniądze usługi seksualne kierowcom przejeżdżających aut. Zarobione pieniądze oddawała Rizowi K. , który wyznaczał jej co najmniej 1000złotowy limit dziennych zarobków.

Po zakończonej pracy wielokrotnie, wbrew woli, bijąc po całym ciele zmuszał pokrzywdzoną do uprawiania z nim seksu. Bywały okresy, iż gwałcił ją każdej nocy, w różny sposób. Jego zachowanie, jak ustalono miało na celu nie tylko zaspokojenie swoich seksualnych potrzeb, ale także zniewolenie i całkowite podporządkowanie sobie pokrzywdzonej.

Przesłuchany w śledztwie Riz K. nicht zugelassen Begehung der angeblichen Taten seines, Angabe, iż z pokrzywdzoną tworzyli parę. Agnieszka R. według niego dobrowolnie wyraziła zgodę na świadczenie przy drodze usług seksualnych, a on ją tylko na drogę dowoził. Zarobione przez nią pieniądze przeznaczali na utrzymanie. Nigdy nie używał wobec niej przemocy.

W świetle zebranego materiału dowodowego prokurator okręgowy uznał wyjaśnienia podejrzanego za niewiarygodne, a dokonane w toku śledztwa ustalenia stanowiły podstawę do sporządzenia przeciwko niemu aktu oskarżenia.

Sprecher
Jacek Korycki